Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Markdown för mer neutral informationshantering?

Inte för att jag visste om det, men jag har skrivit i Markdown eller liknande markup-språk tidigare. Bland annat dokumentation på Google Code och även på Wikipedia.

Bild av OSX-klienten Markdown Pro
I brist på bättre sätt att relatera till det har jag kallat det för Wiki-markup när jag pratat om det med kollegor.

Nu har jag dock på nytt fattat tycke för detta sätt att enkelt strukturera text för att senare välja format för publicering. Samtidigt inser jag att detta kan vara en ingrediens i hur vi kunde förbättra vår dokumentation. Vi behöver sluta döda information genom proprietära dokumentformat som Microsoft Word eller PDF:er som egentligen är till för digital representation av trycksaker.

Problem med dagens dokumenthantering

Senast idag tog jag del av en konversation där dokumenthanteringen av någon anledning inte fått till det fullt ut. Vi har viktiga riktlinjer i PDF-filer. Länkar mellan dessa PDF:ade Word-filer fungerade inte enligt många användare av Adobe Reader. Föreslagen lösning (läs nödlösning) var att instruera folk som skulle ta del av dessa dokument hur de kunde ändra inställningarna i Adobe Reader.

Att använda PDF-filer som ställer krav på PDF-läsarna är förstås ingen vidare strategisk lösning. Att använda dokumentformat över huvud taget är rätt gammeldags och ingen vidare lösning idag i en allt mer mobil värld. Information behöver kunna presenteras på det sätt som stödjer den utrustning läsaren har. För att få det att fungera behöver informationen vara fri, vilket gör det svårt att planera ditt dokument i InDesign, tvinga på alla en dokumentmall med tre kolumner och annat man kan ha vant sig vid i en värld fylld av tryckpressar. Så ser dokument dessvärre ofta ut, om du nu ids zooma in när du öppnar ett sådant dokument på din mobil...

För den som vill fortsätta publicera PDF-filer, eller arkivera PDF/a-filer, går det alldeles utmärkt att exportera Markdown till PDF, eller till HTML för publicering på webben, eller processa rent programmatiskt i något systemstöd.

Markdown är nyttigt då det tvingar en att främst fokusera på innehållet och hur användbart det kan bli utan att sysselsätta sig med formgivning som de flesta av oss i ärlighetens namn inte är särskilt kompetenta inom. Min erfarenhet är att större fokus bör läggas på att forma texten och jobba hårt för att den ska vara anpassad efter sin tänkta läsare.

Formulärbaserad dokumenthantering

En intressant grej jag letar exempel på, eller får fundera vidare på, är hur man tar exempelvis Markdown till ett ECM-system och kompletterar med metadata på övergripande nivå såväl som på respektive rubrik. Drömmen vore att finna ett sätt att helt skilja på texten och dess presentation, att dokumentformat är upp till respektive användares behov. Med metadata på rubriknivå kan man även göra olika sammanställningar av stycken/rubriker beroende på läsarens förkunskaper inom ämnet. I vården kan det exemplifieras med följande roller, något förenklat:

  1. Specialistläkaren som kan ha ett omvärldsbevakande intresse bredvid behandling.
  2. Sjuksköterskor har i den senaste undersökningen jag läste primärt dagens praktiska vårdrekommendation för ögonen.
  3. Kronikern kan ofta efter ett tag ta del av innehåll som inte är lika förenklad som vanlig patientinformation.
  4. Patienten som behöver få övergripande information till att börja med och hjälp att leta vidare.

Så hur skulle det kunna se ut? Jag föreställer mig att orsaken och behovet ingår som ingående krav när informationen beställs ut ur informationslagret. Är man hälsoekonom påverkar det vad som presenteras, vissa delar kan säkert vara samma som utökad text för patienter. Behöver ett system se om differens finns för att notifiera läkare om nyheter kan det hämtas ut om något som påverkar den målgruppen har ändrats och tala om exakt vad som är nytt. Jag gissar att de flesta inte är i närheten av den mängd metadata som detta kräver. För dig som insett webbens styrka framför Office-paketet vill jag gärna tipsa om Schema.org's uppmärkning av medicinska ting - om du nu inte hittat något ännu bättre för internationell semantisk interoperabilitet.

Information behöver bli mer mångsidig, men det är förstås lätt att fastna i diskussioner som arkivering, diarieföring, upprättad handling, versionshantering och annat som inte primärt handlar om verksamhetens egna behov av dokumentation. Länge leve New Public Management, eller inte!

Länkar om Markdown

  • Syntax och info om Markdown
  • MarkdownPad - klient för Windows
  • Showdown - Javascript-bibliotek för att skriva markdown direkt i webbläsaren. Kan laddas ner för integration i dina egna lösningar.
  • Markdown Pro - bästa klienten jag hittat för Mac OS X. Kostar 75 kr.