Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Sökredaktör till ert intranätsök

Denna skrivelse är publicerad med förhoppningen att någon lämnar sin åsikt, särskilt om den är avvikande. Jag har tillsammans med en kollega tagit fram innehållet som ett tjänsteutlåtande. Tanken är att lämna över skrivelsen som en introduktion och vädjan till vår kommunikationsavdelning för att de ska förstå varför de behöver börja ansvara för sökfunktionens innehåll.

Att etablera rollen sökredaktör är en del av det strategiska arbetet med den sökfunktion organisationens själv driver.

Om ingen annan redan gör omfattande webbanalys föreslås att sökredaktören också tar hand om webbplatssök, det vill säga sökfunktionen på organisationens externa webbplats. Den som eventuellt avlastar en sökredaktör från just webbplatssök får gärna ha kvalitéer som att kunna marknadskommunikation och sökmotoroptimering.

Vissa saker kan man ju lära sig om man inte redan har dem.

Egenskaper som beskriver en sökredaktör

För att en sökredaktör ska vara effektiv behöver denne ett antal förkunskaper redan från start. Den första och mest avgörande är att man behöver förstå vilka förutsättningar som krävs för att en sökmotor ska kunna uppfatta och samla in innehåll till sitt index. Detta är något som finns gott om dokumentation kring fast från sökmotoroptimerarnas synvinkel - alltså hur man gör sin webbplats attraktiv för en sökmotor.
Sökredaktören får gärna ha jobbat med kommunikation i någon form. Det kanske inte räcker med att ha varit webbredaktör lite granna emellanåt utan snarare att man förstår hur budskap formuleras och de språkliga kunskaper man ofta har i det yrkesområdet.

Sökredaktören behöver vara väl bevandrad inom hur webben fungerar och hur användare resonerar för att hitta fram. Gärna själv ha använt ett antal olika sökfunktioner tidigare.
Självklart måste sökredaktören ha koll på hur man uppdaterar de webbsystem som levererar innehåll till sökfunktionen.

Hen får mer än gärna ha erfarenhet av informationshantering, hur man benämner saker utöver en språklig förmåga där bland annat synonymer kan bli den mest användbara superkraften.

Hur mycket jobbar en sökredaktör?

En sökredaktör behöver nog till en början åtminstone kunna vika av 2 timmar per arbetsdag. Till en början är det nog mycket lärande och hårt arbete för att senare gå över till att utveckla sina egna redskap för ett effektivare arbete.

Sökredaktören har nog nytta av att känna till verksamheten på ett övergripande plan och ha en central placering. Då befinner sig denne i bruset om vad organisationen som helhet prioriterar, vilka säsongsvariationer som existerar (så man kan prioritera tematiska sökords färdigställande rätt tid på året).

Vad en sökredaktör borde jobba med

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Redigera tveksamma sidor på hela webben/intranätet med metadata/nyckelord (hur få åtkomst), återkoppla till de som behöver bli bättre på sin metadata.
  • Vid behov hålla utbildningar/workshops/sökverkstad för sina kollegor kontinuerliga lärande.
  • Jobba med eventuella keymatches, göra kopplingar till MDM-system för web 3-grejer.
  • Representera användarna i tekniska och strategiska diskussioner om intranätsöks förvaltning, utveckling och framtid.
  • Sammanställa en “state of the search platform”-rapport med jämna mellanrum, där man bland annat konstaterar om arbetet går åt rätt håll, fyller de professionella skribenterna i metadata i högre grad.
  • Visselblåsare. Bevaka tillkommande datakällor och om det som tillförs sök över tid tenderar att orsaka allt sämre metadata för sökindexet som helhet?

Tills dess man att har en webbanalytiker som är specialiserad på sökanalys ansvarar sökredaktören ensam även för sökanalysen.

Vad man inte jobbar med?

Sökredaktören är inte den personen som ska göra att professionella skribenter och kommunikatörer slipper göra ett tillräckligt bra arbete med att ange metadata! Sökredaktören ska ses som kuratorn för informationssamlingen, den som bidrar med insikt om hur andra kan göra ett bättre jobb och se till att innehållet som blir sökbart också är användbart.

Inlägget baseras på ett tjänsteutlåtande, skrivet som öppen dokumentation med licensen CC-BY-SA vilket medger för alla att återanvända innehållet. Läs tjänsteutlåtandet på Västra Götalandsregionens plats på Github.

Till toppen