Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur mår Sveriges webbplatser 2016?

Ja, hur mår egentligen Sveriges webbplatser 2016? Det är vad Web Service Award rapporterar om varje år. Du kan beställa rapporten som en drygt hundra sidor lång PDF av Web Service Awards på deras webbplats.

Webbinar 11:e maj

För dig som inte orkar läsa den rapporten så kommer Web Service Awards hålla ett webbinar den 11:e maj och återge vad trendrapporten innehåller där du får höra det direkt av Pierre Du Rietz.

Rapporten i korta drag - en webbplats syfte och mätbarhet...

Om jag nöjer mig med att kommentera fråga 1.7 om en webbplats syfte så finns det bara där intressanta ting.

Webbplatsens syfte

Det är fortfarande märkligt att inte fler än 57 % har ett uttalat syfte med sina undersidor. Jag tolkar det som att man har syfte med webbsidan i stort men att det är stopp där. Skulle dock inte påstå att det är bättre ställt där jag jobbar, men det är ändå knepigt.

Dessutom, i de fall jag hört talas om mål så är de av ytterst fåfänglig karaktär. Senast förra veckan hörde jag om en verksamhet som valt ut tre stycken mätvärden som de mätte sin framgång på, nämligen följande antalet månatliga:

  1. Besökare.
  2. Unika besökare.
  3. Besökstid.

Antalet besökare är bara nästan helt värdelöst, de andra två är komplett värdelösa. Att veta antalet besökare är intressant men är ett ökat antal besökare verkligen detsamma som framgång? Nope, det kan lika gärna bero på helt andra faktorer än sånt man själv kan hävda att man själv orsakat och det behöver inte vara besökare som är i ens målgrupp. Alla besökare är inte viktiga för dig.

Skulle man istället ha pekat ut antalet besökare inom ett segment av användare vore man närmre en vettig måttstock. Då mäter man åtminstone antalet personer som är inom en tilltänkt målgrupp!

Unika besökare är inte något att ha

Vad anser du är en unik besökare? Tror du att du och ditt webbanalys-verktyg är överens? Ett stort problem med mätvärdet runt unika besökare är dels att det inte är standardiserat, men också att det inte är detsamma över tid. En användare som ansluter till din webbplats med tre olika prylar för några år sedan var tre unika besökare om hen inte var inloggad mot Google (eller om ditt verktyg inte kunde avslöja detta). Alltså riskerar användarnas mönster av användning av olika prylar att fullständigt kvadda detta mätvärde även på kortare sikt. Som mest generöst måste man medge att det inte går att säkerställa tillräcklig datakvalitet för att mätvärdet ska vara intressant annat än som kortsiktig anekdot bland oss nördar.

Besökstid har aldrig varit ett vettigt mätvärde

Vad säger det dig om dina besökare spenderar mycket tid på din webbplats? Eller lite tid? Säger det något om ifall de är nöjda, långsamma på att läsa, uppskattar innehållet, har tappat bort sig, eller något annat? Som du förstår kan man inte dra några stora växlar baserat på hur lång tid som spenderas på varken en webbplats eller en enskild undersida. Det är intressant att jämföra olika undersidors besökstid sinsemellan, men frågan man behöver ställa sig är om man verkligen har koll på alla faktorer så man kan dra en slutsats.

Jag skulle påstå att majoriteten av de som svarar att de jobbar aktivt med webbplatsers syfte, uppföljning och webbanalys åtminstone i någon utsträckning är ute på hal is. Frågan är om de vet om det?