Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur en URL inte ska se ut

Hur en URL inte ska se ut

Apropå hygienfaktorer jag ofta skriver så står min ständiga slagpåse Göteborg Stad till tjänst. Tacksamt att ha någon nära till hands att plocka billiga poänger på...

Fick igår en inbjudan till ett evenemang. Bild på länken kan du se ovan. Adressen är imponerande 826 tecken lång! 826 tecken!! Herre-jävlar, på ren göteborgska!

Följande synder gör man i URL:en

  1. Blandar små och stora bokstäver. Jag har testat, det spelar ingen som helst roll om man råkar skriva om en liten bokstav till en stor. Så det är endast där för att förvirra.
  2. Blandar bindestreck och understreck. Man ska aldrig någonsin använda understreck, det kan förväxlas med mellanslag om URL:en skrivs ut och blir understruken. Man ska endast köra med bindestreck när avskiljare behövs.
  3. Man har specialtecken. I adressen jag fick har man utropstecken.
  4. Adressen är över 800 tecken lång. Även fast webbläsare och aktuell webbserver kan hantera detta (och webbläsarna upp till cirka 2000 tecken långa URL:ar) finns det ett strategiskt problem då inte alla platformar stödjer hur långa adresser som helst eller komplexitet i mappstruktur. Göteborg Stad skulle eventuellt få problem att migrera till en Microsoft-plattform exempelvis då det finns en gräns om 260 tecken i en fil/mapps sökväg.
  5. URL:en avslöjar inte vad innehållet handlar om. Det enda som nämns i adressen är “aktuellt”. Frågan är om den adressen består även när det inte är aktuellt? I övrigt är det bara att gissa vad adressen pekar på.
  6. URL:en bär spår av leverantörstandard. Det där “/wps/” i URL:en, vet du vad det betyder? Jag kan avslöja att det står för IBM:s Websphere Portal Server. Visst känns det viktigt att ha med i samtliga adresser på en webbplats? Särskilt sen när man byter plattform och måste ta hand om skräpadresser som passade en tidigare leverantör…

Vaffan är problemet Marcus?! Patientlagen, bland annat!

Ja, bland annat den nya patientlagen. Informationsplikten gentemot patienten har utvidgats och förtydligats. Den innebär bland annat att man som patient har rätt att få ta del av det vårdutbud och vårdinformation som finns. Kommuner bedriver hemsjukvård, som omfattas av lagstiftningen.

Med andra ord kan den som känner sig missgynnad av den kommunala vården i Göteborg få det tveksamma nöjet att per telefon kräva att någon läser upp innehållet på vissa sidor. Eller ha problemet att det inte finns plats för den kompletta adressen på utskrifter från webben. Man har nu, till sist, rätt att ta del av patientinformation på det sätt man klarar av, förstår och kan ta in, vilket kan vara muntligen om man har läs- och skrivsvårigheter. Det är en rättighet, inte något kommunen kan välja att avstå.

Tänk dig samtalet till vårdförvaltningen på kommunen när en patient i hemsjukvården vill få något från webben uppläst för sig, men först måste instruera telefonisten en 245 (!!!) tecken lång webbadress med rappakalja.

“Hej, vårdförvaltningen på Göteborg Stad? Jo, kan ni se till att läsa upp en webbadress för mig? Ok, stålsätt dig. Detta är adressen, ehum, alltså, den är jävligt lång och komplicerad, nu börjar jag - http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/aldre/hjalp-i-hemmet/hemsjukvard/!ut/p/b1/04_SjzQ0NzMzMLU0MTHWj9C
Pykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDDL0CLZwMHQ383S3dDDxDvAP
c_Lx9LCwszIAKIoEKDHAARwNC-v088nNT9XOjciwAy5pyxg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Fick du med allt? Funkar det?”
- fiktivt telefonsamtal

Ja, detta var ju smidigt. Vad kan möjligtvis gå fel i den muntliga överföringen av den adressen? Visst känns det ibland som att vi är datorernas betjänter snarare än tvärt om...