Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Nytt betyg: följs webbstandard

Nytt betyg: följs webbstandard

I början av augusti 2019 tillkom ett nytt betyg på webbplatser som helhet. Det väger samman de betyg som har med webbstandard att göra.

Exempelvis, redan nu testas följande saker:

  1. Om man validerar HTML enligt W3C.
  2. Om CSS-kod validerar enligt W3C.
  3. Att en felsida svarar med 404 som statuskod inom HTTP.
  4. Om man använder HTTP/2 eller inte.

Du som undrar varför följsamhet till webbstandard är viktigt kan fundera på standarder i största allmänhet. Om vi inte haft standarder skulle all form av utbyte och samarbete bli väldigt svårt. När det gäller webben eller andra digitala ting så är standarder bra för att ge oss någon form av förutsägbarhet. Hur vet jag annars att du kan se vad jag ser?

HTML är en standard - följ den

Exempelvis förlitar sig sökmotorer på att webbplatser använder sig av HTML som kodspråk för att beskriva det innehåll man vill visa upp:

“HTML (förkortning för HyperText Markup Language) är ett märkspråk för hypertext och utgör tillsammans med TCP/IP och HTTP den grundläggande standarden för WWW (World Wide Web, webben); webbsidor skrivs i allmänhet som HTML och överförs över Internet med HTTP.”

HTML – Wikipedia

Att man följer HTML är viktigt av flera anledningar. Bland annat för att innehållet ska gå att visa upp. Men webbläsarna är toleranta och gör sitt bästa. Dock kan man reflektera över hur arkivering av innehållet blir om det finns tvetydigheter kring hur innehållet ska tolkas. Sen behöver förstås synskadade och blinda hjälp med att förstå innehållet, och då behöver du vara noga med saker. Som skillnaden mellan taggen för eftertryck och kursiv. Psst; den ena säger hur text visuellt ska visas upp och den andra om innehållets språkliga relation till den mening den tillhör.

Designa och formge saker? Följ CSS!

Vill man formge något drar man nytta av standarden CSS (Cascading Style Sheets) som uppfanns av Microsoft på 1990-talet:

“Cascading Style Sheets (CSS, på svenska stilmall) är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat dokument som till exempel typsnitt, textstorlek och färg.”

Cascading Style Sheets – Wikipedia

CSS finns för närvarande i tre olika versioner. De flesta kodar enligt version två eller tre. En risk med CSS är att man nöjer sig med att det visuellt ser korrekt ut. Dock finns det olika behov av det visuella, exempelvis kontraster, att saker göms med CSS som behöver ARIA-kod, bland annat.

Felsidor ska göras på rätt sätt

“404 error eller error 404 (egentligen “404 Not Found”) är en standardfelkod i HTTP-protokollet som betecknar att webbsidan som efterfrågats inte finns eller inte kan hittas”

404 error – Wikipedia

En felsida som kan testas är just 404-sidan, att sidan inte kan hittas. Så som Webperf gör är att anropa en HTML-fil på en adress som är extremt långsökt att den finns. Om webbservern då svarar med kod 200 (allt är ok) så vet vi att den ljuger, eller om den säger 301 eller 302 så är det någon SEO-konsult som varit framme för att vända nederlag till nytta.

Använd moderna protokoll för kommunikation

Webben är blott en av flera applikationer på infrastrukturen som är internet. För att kommunicera med webben används protokoll. Populärast är HTTP:

“Hypertext Transfer Protocol (HTTP) är det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på informationsnätverket WWW, World Wide Web på Internet. Det ursprungliga syftet med HTTP var att tillhandahålla en metod för att överföra HTML-sidor från webbservrar till webbklienter.”

Hypertext Transfer Protocol – Wikipedia

Det finns olika versioner av HTTP. Det senaste är HTTP/2 och är baserad på Googles protokoll SPDY. Men version 1.1 är fortfarande ganska vanlig. Äldre versioner av HTTP-protokollet har tydliga nackdelar, bland annat i form av prestanda, men med tanke på att de togs fram på 1990-talet kan man inte klandra de som skapade version 1.0 och 1.1, det var en helt annan webb de kunde föreställa sig. För de som idag bygger webbplatser finns färre ursäkter till varför man inte använder HTTP/2. Ofta är det nog teknikaliteter det handlar om, att man investerat i IT-verktyg man inte vill byta ut ännu.

Så som Webperf utvärderar detta så testas det om webbplatsen både drar nytta av den säkra kanalen TLS/SSL, samt version 2 av HTTP, HTTP/2.

Fler tester av webbstandard är på gång

Det kommer följa fler deltester som har med webbstandard att göra. Några av de som är planerade är att kolla om webbplatser:

  • har en robots.txt (som också validerar).
  • i robots.txt hänvisar till en sitemap eller siteindex (som validerar)
  • ifall prenumeration via RSS finns ska den också validera RSS eller ATOM.

Mer om kommande test senare.