Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Turism – ny kategori

Turism – ny kategori

Vår senaste kategori av webbplatser som undersöks automatiskt är turismwebbplatser. I dessa tider av “hemester” blir dessa mer relevanta än någonsin tidigare.

Förhoppningsvis är dessa byggda på ett inkluderande sätt så även andra än enbart den högfungerande minoriteten på respektive område klarar av innehållet. Samt trots att de nog alla har som syfte att inspirera ändå är rimliga i mängden data som laddas ner med tanke på att inte hela världens användare (och presumtiva turister) har en oändlig mobilpott att avvara.

Kategorins avgränsning

Att avgränsa kategorierna är alltid svårt. I detta fallet blev det att webbplatsen, utöver övriga regler, ska handla om turism och resmål inom Sverige där en aktör inom offentlig sektor står bakom webbplatsen. Webbplatsen ska också primärt vända sig till turisten snarare än de som jobbar med turism.

Det är inte omöjligt att avgränsningen kommer att justeras. Men vi börjar där.

Avgränsning som gäller alla listade webbplatser är:

“En mer teknisk kvalifikation är att webbplatsen måste vara på sin egen domän eller subdomän. Det är inte meningsfullt att jämföra olika undersidor på en och samma webbplats då de normalt sett har samma karaktärsdrag.”

Vilka tekniska krav är det på listade webbplatser?

Till toppen