Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Att testa sin webbplats med Emelie Rosberg

Allt eftersom IT- och webbranschen mognar kommer de, till synes helt normala, kraven ikapp utförarna. Det räcker inte längre med att lite lojt göra manuella tester i Internet Explorer och Firefox innan man produktionssätter en uppdatering av en webbplats. Numera är det ett obehagligt stort antal kombinationer av enheter och webbläsare - vi behöver ordnade test mer än någonsin.

En som jobbar med detta dagligen är Emelie Rosberg, därav denna intervju om att få en insyn i vad testning går ut på.

Vem är du och vad jobbar du med?

- Jag heter Emelie Rosberg och jag är testledare på NetRelations.

Vad är poängen med att jobba med test av webbplatser?

- Precis som poängen av att testa rent generellt:

  • Vi får en webbplats som gör rätt saker och som fungerar effektivt. Kunden får vad som är beställt!
  • Kvalitetsmätning – uppfylls godkännandekriterier?
  • Verifiera krav och kontrakt – är beställda krav uppfyllda?
  • Bas för driftsättning.
  • Varumärke och goodwill påverkas.

Har du exempel på nyttiga användningsfall där test gjort stor skillnad?

- Det allra viktigaste är att användarfallen representerar kunden/verksamheten. De tydligare användningsfallen har jag gjort via UML-diagram där man ser möjliga alternativ och flöden.

- När det gäller användarfall i mer textform (use cases) föredrar jag att det framgår tydligt vad det är för roll man har och vad det är man önskar göra (t.ex. “som administratör ska jag kunna…”), samt också vilken prioritering/risk detta har.

Kan man “testa” på fel sätt?

- Test kan aldrig bli bättre än det underlag man har att utgå ifrån. Om kraven inte överensstämmer med verksamhetens behov och testerna baseras på dessa krav, kommer man alltså testa “fel”. Likaså bör kraven vara mätbara samt ej heller fria för tolkning. Är kravet otydligt eller det t.ex. inte framgår vilken roll som ska kunna utföra en viss funktion, blir testerna inte kompletta.

Läs gärna mer - Test löser allt.

Var kan folk hitta mer information om dig och det du gör?

- Gå till netrelations.com

Till toppen