Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Susanne Nilsson om att vara infomaster i Trelleborgs kommuns tjänst

Susanne är kanske mer känd på webben under namnet infomastern, hon som tar alla de där fina fotografierna. I min egen erfarenhet är det dock inte alla, särskilt de i privata näringslivet, som vet vad "infomaster" egentligen innebär i offentlig sektor.

Susanne Nilsson / Infomastern (fotograf Eva Wistemar)
Den frågan och en nyfikenhet kring henne som en spännande webbpersonlighet gör att jag är glad över att hon ställde upp på denna intervju.

Själv har jag jobbat som intern vikarie för en infomaster över Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men det var nio år sedan och yrket lär ha förändrats sedan dess.

Hej Susanne! De flesta känner dig som "infomastern", men vad är det du gör?

- Som infomaster på Trelleborgs kommun så ansvarar jag för vår externa webbplats, vårt intranät samt för de övergripande kanalerna på sociala medier.

Varför är digital kommunikation viktigt där du jobbar?

- Det är skattebetalarna som bekostar kommunernas verksamhet så det är viktigt att vi är öppna och berättar vilka politiska beslut som tas och vad pengarna går till. Nästan alla kommer i kontakt med någon kommunal verksamhet, från äldreomsorg till förskolor, badhus till sophämtning och de behöver information om hur det fungerar och någonstans att vända sig med sina frågor.

Dina 3 viktigaste arbetsuppgifter - vad kan man inte fuska med som infomaster?

- Nästan allt jag jobbar med syns utåt, så det finns inte mycket som går att fuska med. Några saker som jag tycker kan lyftas fram som viktiga.

  • Vi måste vara inkluderande på alla sätt, från teknisk tillgänglighet, till ett språk som är begripligt för alla. Det är något som vi jobbar kontinuerligt med, men än finns det en hel del att göra, främst i arbetet med klarspråk.
  • Vill vi bli bättre, och det vill vi förstås, så är det viktigt att lägga tid på att följa upp t.ex. i form av statistik från såväl webbplatserna som från de sociala medierna.
  • Vi måste vara förberedda på förändring och kunna agera när det händer saker i omvärlden och på hemmaplan. Även om vår webbplats är navet i vår digitala närvaro så når vi ut bättre om vi även finns där kommuninvånarna befinner sig. Vi måste vara lätta att nå.

Hur ser det ut generellt i Sverige - är vi bra på sånt du gör?

- När det gäller tillgänglighet på webben så ligger offentlig sektor ofta längre fram än vad privata företag gör. Visserligen har vi krav på oss från regeringen, men vill man sälja produkter borde det vara en självklarhet att allt funkar i mobilen och att det går att beställa varor oavsett webbläsare och funktionsnedsättning.

Har du exempel på nyttiga användningsfall där kommunikation gjort stor skillnad?

- Vid ett tillfälle, inför vår första årsrapport, ställde jag frågan om vad man tyckte var bäst med att vi fanns på Facebook och fick då flera som svarade att vi var bästa källan till information om Trelleborg och det var förstås väldigt glädjande att höra.

Något särskilt på webben just nu som du tycker är spännande?

- Webben är alltid spännande eftersom det händer mycket hela tiden. Snapchat är nog något man får hålla ögonen på framöver även om vi som kommun förstås inte har resurser att finnas överallt. Utvecklingen mot större uppmärksamhet för film i de sociala medierna är också något att bevaka.

Vad är svårare i arbetet om man jämför offentlig sektor med privat sektor?

- Det är några saker som skiljer sig en del och som kan vara problematiska ibland.
Budgeten spikas långt i förväg så det är svårt att få utrymme för att göra snabba förändringar som kostar i utveckling.

- Kommunerna får ofta missnöje från medborgarna över sådant som de inte råder över som berör andra myndigheter eller staten.

Ok, det låter ju rätt tufft! Och hur är det med uppföljning när man inte är kommersiell?

- Det är svårt att mäta om man har lyckats med digitala satsningar. Visst kan man se hur många som läst eller klickat, men det är ändå skillnad mot att ha något så handfast som genomförda köp att relatera till.

Något som är bättre med att jobba inom offentlig sektor jämfört med privat sektor?

- Samhällsnyttan som jag känner att jag gör är givande, och jag får en intressant insyn i den politiska processen och även i många av våra kommunala verksamheter.

Var kan folk hitta mer information om dig och det du gör?

- Jag är väldigt digital och finns på alla möjliga ställen. Har lyckats få användarnamnet Infomastern på de flesta ställen så jag är rätt lätt att hitta. Men för att nämna några:

Tack Susanne! Det som håller en uppe i tyngre stunder i offentlig sektor är för min del fokuset på samhällsnyttan. Det är häftigt att efter en bra arbetsdag veta att man gjort samhället lite lite bättre för alla i ens omgivning.