Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Opinion: Att mäta energieffektivitet på webbplatser

Opinion: Att mäta energieffektivitet på webbplatser

Inläggets skribent, Henrik Hallenius, tycker och tänker till kring att mäta energieffektivitet på webbplatser. Henrik har många års erfarenhet som webbanalytiker och webbstrateg, han brukar dessutom stå upp för god praxis på webben. Så detta är nyttig läsning för de flesta som gillar att bygga webbplatser med hög kvalitet.

För några veckor sedan började webperf.se mäta energieffektiviteten på webbplatser. Ett mycket positivt tillägg till de redan rigorösa testerna. Själv har jag funderat allt mer på hur vi som jobbar med digitala produkter, och framförallt webb - eftersom det är där jag själv har störst fokus - kan få till ett mer klimatvänligt arbetssätt och mindre energikrävande tjänster.

Webperfs tester är en utmärkt utgångspunkt för att börja fundera på hur ens organisations digitala närvaro kan få ett mindre klimatavtryck. Men allt går inte att fånga genom tester av den färdiga webbplatsen. Det handlar även om att förändra sitt arbetssätt, sin tekniska arkitektur och sitt tänk kring digitala tjänster.

Under hösten 2020 skrev Gerry McGovern en serie blogginlägg som handlade om just hur den digitala branschen i hög grad bidrar till utsläpp av koldioxid och, i förlängningen, den globala uppvärmningen. För att råda bot på detta formulerade han tre principer som alla vi som arbetar inom “det digitala” borde ha som utgångspunkter i vårt arbete för att minska de utsläpp av växthusgaser som uppstår till följd av vårt arbete.

Gerry McGoverns principer är på en väldigt övergripande nivå eftersom de har som ansats att täcka in all form av digital utveckling. Så jag har försökt att konkretisera dem till att handla om just webb och webbutveckling. Vissa av punkterna är relativt lätta att genomföra. Andra är av mer strategisk natur och kräver en omställning som kanske är genomförbar först på några års sikt.

Nedan finner du Gerry McGoverns principer (översatta till svenska av mig), följt av mina konkretiseringar.

Princip 1: Skapa inte

 • Skapa inte innehåll bara för att skapa innehåll.
 • Samla inte in och lagra data du inte använder.
 • Sträva mot att dina besökare behöver göra så få sidladdningar som möjligt under sitt besök. Undvik onödiga vidarelänkningssidor eller att dela upp artiklar på flera sidor. Överväg noga om du verkligen behöver det där tredjepartsskriptet på din webbplats.
 • Använd inte genrebilder eller illustrationer enbart för att få en webbsida att se trevligare ut.

Princip 2: Gör saker återanvändbara

 • Använd vedertagna designmönster. Det finns oftast ingen anledning att uppfinna hjulet.
 • Använd ett designsystem för organisationens webbplatser, gärna med ett tillhörande komponentbibliotek. Då får ni både ett mer konsekvent uttryck och en snabbare designprocess där ni inte behöver lägga (energikrävande) resurser på att skapa ny design.
 • Publicerar ni samma innehåll i flera kanaler? Använd en lösning där ni lagrar innehållet på ett ställe men kan skjuta ut det i flera olika kanaler, till exempel via API.
 • Bygg upp er informationsarkitektur på ett modulärt sätt, så att ni får möjlighet att återanvända mindre designkomponenter (som sociala dela-knappar eller återkommande kontaktuppgifter) på flera ställen, och inte behöver skapa samma sak flera gånger.
 • Dela med er av innehåll, data och kod så att andra kan återanvända det ni skapat istället för att själva skapa sitt eget.

Princip 3: Minimera utsläppen vid skapandet och återanvändandet

 • Använd datacenter med grön el för att drifta era webbplatser.
 • Optimera och minifiera filer, skript, bilder och annat innehåll.
 • Använd “lazy load” för att element ska laddas först när användaren behöver dem på skärmen.
 • Om möjligt, ladda skript först när en användare behöver dem. T.ex. behöver skriptet för en uppläsningsfunktion inte laddas förrän användaren klickar på “Lyssna”-knappen.
 • Låt användaren själv välja när ljud och video ska spelas upp. Starta aldrig uppspelningen automatiskt!

Jag hävdar inte på något sätt att den här listan är komplett. Och vissa av punkternas faktiska effekter kan säkert också diskuteras. Men gemensamt för de flesta av punkterna är att de inte bara minskar utsläpp utan även har andra positiva effekter, såsom effektivare arbetsflöden, ökad tillgänglighet och användbarhet eller minskade kostnader.

//Henrik Hallenius

Till toppen