Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hälften av kommuner och regioner har molntjänsten Outlook / Exchange Online

Hälften av kommuner och regioner har molntjänsten Outlook / Exchange Online

Har du funderat över vilka fler än mottagande organisation som kan läsa ett mejl? De flesta kommuner och regioner visar sig använda molntjänster istället för att själva drifta sitt mejlsystem.


Sammanfattat:

  1. Att mejla sin kommun eller regions officiella mejladresser innebär i nästan nio fall av tio att mejlet hamnar i en molntjänst eller annan domän än den som framgår av mottagarens mejladress.
  2. 46% av kommunerna har Microsofts molntjänst Outlook.com / Exchange Online för sitt mejlsystem.
  3. 38% av regionerna har Outlook.com / Exchange Online.

Detta är delrapport 4 i serien av GDPR-motionerandet av offentlig sektor.

Tidigare publicerade delar är:


Snabblänkar i innehållet:


Precis som tidigare delrapporter så kollas det hur de 289 kommunerna (Visby är Region Gotland här) och 21 regionerna presterar kring att skydda våra uppgifter. Använder många av dem molntjänster som har beroenden till tredjeland? Ja, nästan uteslutande USA-baserade IT-företag som Google, Microsoft, Amazon och Facebook.

Den här delrapporten kollar närmare på de mejlsystem som kommuner och regioner använder. Närmare bestämt vilka som tycks drifta sitt eget mejlsystem om man mejlar dem, eller om de hyr mejl som en tjänst från någon annan. Som med kontorsprogram och operativsystem har Microsoft ett defacto-monopol inom offentliga Sverige. Så även här inom mejlsystem visar det sig. Bland annat syns det för att nära på hälften inte ens driftar sin egen Exchange-server utan istället hyr Exchange som molntjänst direkt av Microsoft, ett amerikanskt företag som lyder under USA:s lagstiftning. Som inte respekterar EU-invånares rättigheter.

Metod för utvärderingen av mejltjänster

Testet bakom denna bloggpost bygger garanterat inte på en hundraprocentigt säker metod, men metoden är åtminstone öppen och granskningsbar för den som är intresserad. Undertecknad är medveten om minst en organisation som i detta test anges som att de driftar sin egen mejl där åtminstone många av de anställda egentligen har molntjänsten Exchange Online från Microsoft. Det finns alltså hybrider där en molntjänst samarbetar med ett internt driftat mejlsystem, vilket gör nedan sammanställning osäker i sin precision om vad exakt som händer när organisationen tar emot ett mejl.
Som alltid ska du ta resultatet med en viss skepsis.

Med varning för halvteknisk jargong och begrepp så består metoden av att kolla kommunernas och regionernas DNS-uppgifter som berör mejl som tillämpning. DNS är en förkortning av Domain Name System och är vad det låter som, ett system för att kunna ha namn på saker. Vilket underlättar exempelvis när man vill ha en webbadress som är enkel att memorera (ett domännamn) istället för en IP-adress. Ett inarbetat domännamn inger också trygghet och förvissning om att man kommunicerar med den man avser.

Leta MX-pekare / mailpekare i DNS-systemet

En del av DNS-uppgifterna är dess MX-pekare, vilket är en förkortning av mail exchange. Anledningen till att det kallas pekare är att det likt övriga DNS-data primärt är ett sätt att hänvisa vidare från ett huvudsakligt namn, en domän, till var respektive tjänst lever. För webbtrafik är många bekanta med DNS-tjänstens roll att översätta domännamnet till en IP-adress som leder till en webbserver i slutändan. En MX-pekare funkar på samma sätt. Om man skickar ett mejl så har mottagarens mejladress en domän i adressen och det framgår av DNS:ens MX-pekare var ”postkontoret” för den domänen finns.

En domäns webbplats och postkontoret som dess MX-pekare hänvisar till kan återfinnas på helt olika tjänster och ha väldigt lite mer än själva domännamnet gemensamt.

Mer om MX records hos Wikipedia

Så det är fullt möjligt att skicka ett mejl, avsedd för organisationen som äger domännamnet i mottagande mejladress, men att mejlsystemet driftas hos en utomstående part. Det vet man inte om innan man skickar sitt mejl.

Nedan redovisas alltså vilka MX-pekare respektive kommun och region angav i det globala DNS-systemet 15:e oktober, 2022.

Vill du köra samma test själv? Det är släppt öppet!

Gå till Webperfs Github, där finns ett repo som heter Do It Yourself och en Jupyter Notebook:

Check email-MX DNS providers for list of domains (GitHub)

Att skicka mejl är lite osäkert per definition

Du kanske likt mig har hört någon IT-kunnig person avfärda mejl generellt som ett system som ”är som att skicka vykort”, med innebörden att man absolut inte ska skicka något känsligt eller hemligt per mejl. Det är ett synsätt som bidragit till att man helst undviker att lämna ut mejladresser för personer vars yrkesutövning handlar om att handskas med känsliga personuppgifter. Man vill helt enkelt inte handskas med känsliga uppgifter via denna kanal.

Ett problem med mejl är dock att man inte kan hindra folk från att skicka något eller kontrollera vad de väljer att skriva om i sina mejl. Förutom indirekta personuppgifter som metadata, likt IP-adress och avsändarens mejladress, så kan det även skrivas med uppgifter som personnummer, hälsostatus eller annat innehåll med ett tydligt sekretessbehov.

Det förekommer också att folk skriver fel mejladress och att känsliga uppgifter hamnar helt fel. 2020 uppmärksammades ett sådant fall där en privatperson ägde en felstavad version av Polismyndighetens domännamn och råkade få mejl som avsågs för polisen.

”Internkommunikation mellan polisanställda, känsliga uppgifter och sekretessbelagda dokument. SVT Nyheter kan i dag avslöja att över hundra e-postmeddelanden som var ämnade för Polismyndigheten i stället hamnat hos en privatperson – i form av felskickade mejl.”

Stora mängder polismejl skickades fel av misstag – känsliga uppgifter röjdes (SVT Nyheter, februari 2020)

Organisationsspecifika regleringar, lagar och policys

Jag har lagt merparten av mitt yrkesliv inom hälsa- och sjukvård, vilket gör att jag har en fallenhet att dra exempel därifrån. Men inom mejlande så är det förstås inte önskvärt att i ett IT-system man avsett för ofarlig dialog få in patientdata, vilket enligt GDPR är extra känsliga personuppgifter men också har en egen lag i Patientdatalagen.

I lyckligtvis enstaka extremfall har jag hört talas om att kollegor fått in information om våld i nära relationer per mejl, vilket blir information av brottslig karaktär. Samt att folk i desperation berättar att de avser att ta livet av sig som, utöver sin känsliga karaktär, tillsammans med avsändarens kontaktuppgifter beskriver desperation och utsatthet för en individ. Något förstås ingen utomstående har med att göra.

En lag många inom offentlig sektor, i sitt bruk av molntjänster med tredjelandsproblematik, tycks ha glömt bort är den mest uppenbara av dem alla. OSL – Offentlighets- och sekretesslagen. Alltså det som reglerar vad som är offentligt och vad som är hemligt av den information offentlig sektor handskas med.

Brevhemlighet?

Nedan redogörelse för vilka MX-pekare en kommun eller region har betyder inte att den där utomstående faktiskt läser eller sparar undan mejl som hanteras via deras molntjänst. Se det som att det finns en möjlighet för dem eller deras nationella underrättelsemyndigheter att spara undan uppgifterna. Det blir något av en fråga kring om det existerar en brevhemlighet, att bara du som avsändare och mottagaren kan ta del av innehållet.

Utöver de som listas nedan, mottagande organisation och deras eventuella molntjänster för MX-pekare, finns det fler aktörer. Några man kanske inte tänker på är ifall man själv har en tjänst för att skicka sina mejl. Exempelvis Hotmail, Gmail eller via jobb eller skola. Sen har du alla ISP:er, de som hjälper dig och mottagaren av mejlet att komma åt internet. Och så alla aktörer mellan din ISP och mottagarens ISP.

”Men mitt mejl är krypterat!”

Om någon av alla dessa aktörer som hjälper dig att leverera ett mejl skulle spara undan ett mejl kanske de inte kan knäcka en eventuell kryptering idag. Men det kan vara värt att hamstra sådan information för att utöva påtryckning i ett senare skede om man råkar ha data om en individ värd att påverka och hittat ett sätt att knäcka krypteringen.

Beroende på vad det är för innehåll kan den där krypteringen behöva hålla ganska länge för att inte bryta sekretessen.

”För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.”

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (Svensk författningssamling)

Region Dalarnas dataskyddsombud (DSO) nämnde under konferensen Dagar om Lagar förra året att det här är sjukt svårt att leva upp till om man blandar in EU-främmande parter.

”Krypteringsalgoritmen ska anses vara skyddad mot kryptoanalys som utförs av de offentliga myndigheterna i det mottagande landet.

Vi ska alltså kunna garantera att NSA, genom kryptoanalys, inte ska kunna dekryptera vår information.

[…]

Vi ska då garantera att NSA inte kommer att kunna dekryptera dom här uppgifter de närmsta 70 åren. För underrättelsemyndigheter samlar in uppgifter idag i hopp om att de i framtiden ska kunna komma åt uppgifterna och dekryptera dem.”

– Carl Gudmundsson, dataskyddsombud hos Region Dalarna (Dagar om lagar 2021 , Youtube)

För de flesta av oss är detta en aning konspiratoriskt tänkande att man personligen kommer bli utsatt för detta intresse. Men att även vänner spionerar på vänner är allmänt känt så en proaktiv försiktighet blir plötsligen nationens säkerhetsintresse.

”The U.S. National Security Agency (NSA) used a partnership with Denmark’s foreign intelligence unit to spy on senior officials of neighbouring countries, including German Chancellor Angela Merkel.”

U.S. spied on Merkel and other Europeans through Danish cables - broadcaster DR (Reuters, 2021)

”Donald Trump boasted to close associates that he knew secrets about Emmanuel Macron’s sex life from US intelligence sources, it has been reported.”

Trump boasted he had ‘intelligence’ on Macron’s sex life (The Guardian, augusti 2022)

Vad har svenska regioner för mejlsystem?

Här kommer de 21 regionernas resultat. Notera att du kan sortera kolumnerna genom att klicka på kolumnrubrikerna.

DomänMX-pekareMX-data
regionblekinge.se ltblekinge.se smtp.ltblekinge.se.
regiondalarna.se ltdalarna.se mail.ltdalarna.se., mail1.ltdalarna.se.
gotland.se Egen domän mail2.gotland.se., mail.gotland.se.
regiongavleborg.se outlook.com regiongavleborg-se.mail.protection.outlook.com.
regionhalland.se mailcontrol.com cust48712-1.in.mailcontrol.com., cust48712-2.in.mailcontrol.com.
regionjh.se outlook.com regionjh-se.mail.protection.outlook.com.
rjl.se Egen domän mail3.rjl.se.
regionkalmar.se Egen domän mx1.regionkalmar.se., mx2.regionkalmar.se.
kronoberg.se outlook.com kronoberg-se.mail.protection.outlook.com.
norrbotten.se mailanyone.net, mx25.net norrbotten-se.mx1.mailanyone.net., norrbotten-se.mx4.mx25.net., norrbotten-se.mx3.mailanyone.net., norrbotten-se.mx2.mx25.net.
skane.se Egen domän rsvsp02.skane.se., rsvsp01.skane.se.
regionstockholm.se electric.net mx11.electric.net., mx12.electric.net.
regionsormland.se dll.se edge2.dll.se., edge1.dll.se.
regionuppsala.se outlook.com regionuppsala-se.mail.protection.outlook.com.
regionvarmland.se outlook.com regionvarmland-se.mail.protection.outlook.com.
regionvasterbotten.se outlook.com regionvasterbotten-se.mail.protection.outlook.com.
rvn.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net lvn-se.mx2.staysecuregroup.net., lvn-se.mx1.staysecuregroup.com.
regionvastmanland.se outlook.com regionvastmanland-se.mail.protection.outlook.com.
regionorebrolan.se outlook.com regionorebrolan.mail.protection.outlook.com.
regionostergotland.se Egen domän mailgw1.regionostergotland.se., mailgw2.regionostergotland.se.
vgregion.se Egen domän vgas1863.vgregion.se., vgas1864.vgregion.se.

Vad har kommunerna för mejlsystem 2022?

Här kommer de 289 kommunernas resultat. Orten Visby rapporteras som Region Gotland i föregående tabell. Notera att du kan sortera kolumnerna genom att klicka på kolumnrubrikerna och att det kan vara lite trögt att ladda om.

DomänMX-pekareMX-data
ale.se outlook.com ale-se.mail.protection.outlook.com.
alingsas.se Egen domän smtp2.alingsas.se., smtp1.alingsas.se.
alvesta.se outlook.com alvesta-se.mail.protection.outlook.com.
aneby.se outlook.com aneby-se.mail.protection.outlook.com.
arboga.se outlook.com arboga-se.mail.protection.outlook.com.
arjeplog.se Egen domän mxa.arjeplog.se.
arvidsjaur.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net arvidsjaur-se.mx2.staysecuregroup.net., arvidsjaur-se.mx1.staysecuregroup.com.
arvika.se mailanyone.net, mx25.net se.mx3.mailanyone.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net., se.mx4.mx25.net.
askersund.se sydnarke.se, outlook.com mx2.it.sydnarke.se., mx1.it.sydnarke.se., askersund-se.mail.protection.outlook.com.
avesta.se outlook.com avesta-se.mail.protection.outlook.com.
bengtsfors.se outlook.com bengtsfors-se.mail.protection.outlook.com.
berg.se mailanyone.net, mx25.net se.mx3.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net.
bjurholm.se umea.se mailgw2.net.umea.se., mailgw.net.umea.se.
bjuv.se mailanyone.net bjuv-se.mx3-se.mailanyone.net., bjuv-se.mx1-se.mailanyone.net., bjuv-se.mx2-se.mailanyone.net.
boden.se outlook.com boden-se.mail.protection.outlook.com.
bollebygd.se outlook.com bollebygd-se.mail.protection.outlook.com.
bollnas.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net bollnas-se.mx2.staysecuregroup.net., bollnas-se.mx1.staysecuregroup.com.
borgholm.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net borgholm-se.mx2.staysecuregroup.net., borgholm-se.mx1.staysecuregroup.com.
borlange.se outlook.com borlange-se.mail.protection.outlook.com.
boras.se Egen domän smtp-a2.boras.se., smtp-a1.boras.se.
botkyrka.se outlook.com botkyrka-se.mail.protection.outlook.com.
boxholm.se googlemail.com, google.com aspmx3.googlemail.com., aspmx.l.google.com., alt2.aspmx.l.google.com., alt1.aspmx.l.google.com., aspmx2.googlemail.com.
bromolla.se sbkf.se mx.sbkf.se.
bracke.se Egen domän mail.bracke.se.
burlov.se outlook.com burlov-se.mail.protection.outlook.com.
bastad.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net bastad-se.mx2.staysecuregroup.net., bastad-se.mx1.staysecuregroup.com.
dalsed.se googlemail.com, google.com aspmx2.googlemail.com., alt1.aspmx.l.google.com., aspmx3.googlemail.com., aspmx.l.google.com., alt2.aspmx.l.google.com.
danderyd.se outlook.com danderyd-se.mail.protection.outlook.com.
degerfors.se mailanyone.net, mx25.net degerfors-se.mx2.mx25.net., degerfors-se.mx3.mailanyone.net., degerfors-se.mx4.mx25.net., degerfors-se.mx1.mailanyone.net.
dorotea.se outlook.com dorotea-se.mail.protection.outlook.com.
eda.se mailanyone.net, mx25.net se.mx2.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net.
ekero.se outlook.com ekero-se.mail.protection.outlook.com.
eksjo.se outlook.com eksjo-se.mail.protection.outlook.com.
emmaboda.se mailanyone.net, mx25.net se.mx2.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net.
enkoping.se Egen domän inkorg1.enkoping.se., inkorg2.enkoping.se.
eskilstuna.se outlook.com eskilstuna-se.mail.protection.outlook.com.
eslov.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net eslov-se.mx1.staysecuregroup.com., eslov-se.mx2.staysecuregroup.net.
essunga.se mailanyone.net, mx25.net se.mx3.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net.
fagersta.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net fagersta-se.mx1.staysecuregroup.com., fagersta-se.mx2.staysecuregroup.net.
falkenberg.se Egen domän smtp.falkenberg.se.
falkoping.se mailanyone.net, mx25.net se.mx3.mailanyone.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net., se.mx4.mx25.net.
falun.se outlook.com falun-se.mail.protection.outlook.com.
filipstad.se outlook.com filipstad-se.mail.protection.outlook.com.
finspang.se advania.se ASD-MSG-02.cloud.advania.se., ASD-MSG-03.cloud.advania.se.
flen.se google.com alt3.aspmx.l.google.com., alt4.aspmx.l.google.com., alt2.aspmx.l.google.com., alt1.aspmx.l.google.com., aspmx.l.google.com.
forshaga.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net forshaga-se.mx1.staysecuregroup.com., forshaga-se.mx2.staysecuregroup.net.
fargelanda.se outlook.com fargelanda-se.mail.protection.outlook.com.
gagnef.se outlook.com gagnef-se.mail.protection.outlook.com.
gislaved.se outlook.com gislaved-se.mail.protection.outlook.com.
gnesta.se outlook.com gnesta-se.mail.protection.outlook.com.
gnosjo.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net gnosjo-se.mx2.staysecuregroup.net., gnosjo-se.mx1.staysecuregroup.com.
grums.se outlook.com grums-se.mail.protection.outlook.com.
grastorp.se mailanyone.net, mx25.net se.mx4.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net.
gullspang.se mailanyone.net mariestad-se.mx3-se.mailanyone.net., mariestad-se.mx1-se.mailanyone.net., mariestad-se.mx2-se.mailanyone.net.
gellivare.se norrnet.com mx.norrnet.com.
gavle.se Egen domän mail2.gavle.se., mail1.gavle.se.
goteborg.se pphosted.com mxa-0065cb01.gslb.pphosted.com., mxb-0065cb01.gslb.pphosted.com.
gotene.se mailanyone.net, mx25.net se.mx2.mx25.net., se.mx4.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx3.mailanyone.net.
habokommun.se Egen domän smtp.habokommun.se.
hagfors.se google.com alt3.aspmx.l.google.com., aspmx.l.google.com., alt4.aspmx.l.google.com., alt1.aspmx.l.google.com., alt2.aspmx.l.google.com.
hallsberg.se sydnarke.se, outlook.com mx1.it.sydnarke.se., mx2.it.sydnarke.se., hallsberg-se.mail.protection.outlook.com.
hallstahammar.se outlook.com hallstahammar-se.mail.protection.outlook.com.
halmstad.se Egen domän smtp2.halmstad.se., smtp1.halmstad.se.
hammaro.se outlook.com hammaro-se.mail.protection.outlook.com.
haninge.se advania.cloud mx02.advania.cloud., mx01.advania.cloud.
haparanda.se mailanyone.net, mx25.net se.mx2.mx25.net., se.mx4.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx3.mailanyone.net.
heby.se advania.cloud mx01.advania.cloud., mx02.advania.cloud.
hedemora.se outlook.com hedemora-se.mail.protection.outlook.com.
helsingborg.se iphmx.com mx2.hc1010-35.eu.iphmx.com., mx1.hc1010-35.eu.iphmx.com.
herrljunga.se outlook.com herrljunga-se.mail.protection.outlook.com.
hjo.se outlook.com hjo-se.mail.protection.outlook.com.
hofors.se interlan.se smtp1.interlan.se.
huddinge.se Egen domän mail.huddinge.se., mail2.huddinge.se.
hudiksvall.se Egen domän smtp.hudiksvall.se.
hultsfred.se outlook.com hultsfred-se.mail.protection.outlook.com., hultsfred-se.mail.protection.outlook.com.
hylte.se Egen domän mail.hylte.se., mail2.hylte.se.
habo.se outlook.com habo-se.mail.protection.outlook.com.
hellefors.se Egen domän mx2.hellefors.se., admsrv133.hellefors.se.
herjedalen.se mailanyone.net, mx25.net se.mx4.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net.
harnosand.se Egen domän mg.harnosand.se.
harryda.se outlook.com harryda-se.mail.protection.outlook.com.
hassleholm.se outlook.com hassleholm-se.mail.protection.outlook.com.
hoganas.se Egen domän mail4.hoganas.se., mail3.hoganas.se.
hogsby.se Egen domän mailin.hogsby.se.
horby.se unikom.se mailgw.unikom.se.
hoor.se unikom.se mailgw.unikom.se.
jokkmokk.se outlook.com jokkmokk-se.mail.protection.outlook.com.
jarfalla.se mailanyone.net, mx25.net se.mx3.mailanyone.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net., se.mx4.mx25.net.
jonkoping.se Egen domän smtp02.jonkoping.se., smtp01.jonkoping.se.
kalix.se outlook.com, mailanyone.net, mx25.net se.mx3.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net., se.mx4.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., kalix-se.mail.protection.outlook.com.
kalmar.se outlook.com kalmar-se.mail.protection.outlook.com.
karlsborg.se outlook.com karlsborg-se.mail.protection.outlook.com.
karlshamn.se outlook.com karlshamn-se.mail.protection.outlook.com.
karlskoga.se outlook.com karlskoga-se.mail.protection.outlook.com., karlskoga-se.mail.protection.outlook.com.
karlskrona.se outlook.com karlskrona-se.mail.protection.outlook.com.
karlstad.se outlook.com karlstad-se.mail.protection.outlook.com.
katrineholm.se outlook.com katrineholm-se.mail.protection.outlook.com.
kil.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net kil-se.mx1.staysecuregroup.com., kil-se.mx2.staysecuregroup.net.
kinda.se googlemail.com, google.com aspmx2.googlemail.com., aspmx.l.google.com., alt2.aspmx.l.google.com., alt1.aspmx.l.google.com., aspmx3.googlemail.com.
kiruna.se mailanyone.net, mx25.net se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net.
klippan.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net klippan-se.mx1.staysecuregroup.com., klippan-se.mx2.staysecuregroup.net.
knivsta.se advania.cloud mx01.advania.cloud., mx02.advania.cloud.
kramfors.se outlook.com kramfors-se.mail.protection.outlook.com.
kristianstad.se Egen domän mailgw.kristianstad.se.
kristinehamn.se electric.net mx12.electric.net., mx6.electric.net.
krokom.se hornetsecurity.com mx02.hornetsecurity.com., mx04.hornetsecurity.com., mx01.hornetsecurity.com., mx03.hornetsecurity.com.
kumla.se electric.net mx10.electric.net., mx11.electric.net.
kungsbacka.se outlook.com kungsbacka-se.mail.protection.outlook.com.
kungsor.se outlook.com kungsor-se.mail.protection.outlook.com.
kungalv.se outlook.com kungalv-se.mail.protection.outlook.com.
kavlinge.se outlook.com kavlinge-se.mail.protection.outlook.com.
koping.se outlook.com koping-se.mail.protection.outlook.com.
laholm.se outlook.com laholm-se.mail.protection.outlook.com.
landskrona.se outlook.com landskrona-se.mail.protection.outlook.com.
laxa.se sydnarke.se, outlook.com mx1.it.sydnarke.se., laxa-se.mail.protection.outlook.com., mx2.it.sydnarke.se.
lekeberg.se sydnarke.se, outlook.com mx2.it.sydnarke.se., mx1.it.sydnarke.se., lekeberg-se.mail.protection.outlook.com.
leksand.se outlook.com leksand-se.mail.protection.outlook.com.
lerum.se outlook.com lerum-se.mail.protection.outlook.com.
lessebo.se outlook.com lessebo-se.mail.protection.outlook.com.
lidingo.se outlook.com lidingo-se.mail.protection.outlook.com.
lidkoping.se mailanyone.net, mx25.net se.mx3.mailanyone.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net., se.mx4.mx25.net.
lillaedet.se outlook.com lillaedet-se.mail.protection.outlook.com.
lindesberg.se outlook.com lindesberg-se.mail.protection.outlook.com.
linkoping.se google.com alt3.aspmx.l.google.com., alt4.aspmx.l.google.com., alt2.aspmx.l.google.com., alt1.aspmx.l.google.com., aspmx.l.google.com.
ljungby.se Egen domän mx1.ljungby.se., mx2.ljungby.se., mx3.ljungby.se.
ljusdal.se Egen domän smtp.ljusdal.se.
ljusnarsberg.se outlook.com ljusnarsberg-se.mail.protection.outlook.com.
lomma.se outlook.com lomma-se.mail.protection.outlook.com., lomma-se.mail.protection.outlook.com.
ludvika.se outlook.com ludvika-se.mail.protection.outlook.com.
lulea.se outlook.com lulea-se.mail.protection.outlook.com.
lund.se outlook.com lund-se.mail.protection.outlook.com.
lycksele.se outlook.com lycksele-se.mail.protection.outlook.com.
lysekil.se outlook.com lysekil-se.mail.protection.outlook.com.
malmo.se outlook.com malmo-se.mail.protection.outlook.com.
malung-salen.se outlook.com malungsalen-se01e.mail.protection.outlook.com.
mala.se outlook.com mala-se.mail.protection.outlook.com.
mariestad.se mailanyone.net mariestad-se.mx2-se.mailanyone.net., mariestad-se.mx1-se.mailanyone.net., mariestad-se.mx3-se.mailanyone.net.
mark.se mailanyone.net, mx25.net se.mx4.mx25.net., se.mx2.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx3.mailanyone.net.
markaryd.se outlook.com markaryd-se.mail.protection.outlook.com.
mellerud.se outlook.com mellerud-se.mail.protection.outlook.com.
mjolby.se electric.net mx11.electric.net., mx10.electric.net.
morakommun.se outlook.com morakommun-se.mail.protection.outlook.com.
motala.se Egen domän ppa1.motala.se., ppa2.motala.se.
mullsjo.se outlook.com mullsjo-se.mail.protection.outlook.com.
munkedal.se outlook.com munkedal-se.mail.protection.outlook.com.
munkfors.se mailanyone.net munkfors-se.mx1-se.mailanyone.net., munkfors-se.mx3-se.mailanyone.net., munkfors-se.mx2-se.mailanyone.net.
molndal.se Egen domän molndal.se.se1.protection.inumbo.com., molndal.se.se1.protection.inumbo.net.
monsteras.se outlook.com monsteras-se.mail.protection.outlook.com.
morbylanga.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net morbylanga-se.mx2.staysecuregroup.net., morbylanga-se.mx1.staysecuregroup.com.
nacka.se outlook.com nacka-se.mail.protection.outlook.com.
nora.se outlook.com nora-se.mail.protection.outlook.com.
norberg.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net norberg-se.mx2.staysecuregroup.net., norberg-se.mx1.staysecuregroup.com.
nordanstig.se hudiksvall.se smtp.hudiksvall.se.
nordmaling.se mailanyone.net, mx25.net se.mx3.mailanyone.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net., se.mx4.mx25.net.
norrkoping.se Egen domän spamguard1.norrkoping.se., spamguard2.norrkoping.se.
norrtalje.se outlook.com norrtalje-se.mail.protection.outlook.com.
norsjo.se ppe-hosted.com mx2-eu1.ppe-hosted.com., mx1-eu1.ppe-hosted.com.
nybro.se outlook.com nybro-se.mail.protection.outlook.com.
nykvarn.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net nykvarn-se.mx1.staysecuregroup.com., nykvarn-se.mx2.staysecuregroup.net.
nykoping.se mailanyone.net, mx25.net se.mx2.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net.
nynashamn.se outlook.com nynashamn-se.mail.protection.outlook.com.
nassjo.se outlook.com nassjo-se.mail.protection.outlook.com.
ockelbo.se gavle.se mail1.gavle.se., mail2.gavle.se.
olofstrom.se mailanyone.net olofstrom-se.mx3-se.mailanyone.net., olofstrom-se.mx2-se.mailanyone.net., olofstrom-se.mx1-se.mailanyone.net.
orsa.se outlook.com orsa-se.mail.protection.outlook.com.
orust.se electric.net, mailanyone.net mx10.electric.net., orust-se.mx1-se.mailanyone.net., mx11.electric.net.
osby.se unikom.se mailgw.unikom.se.
oskarshamn.se mailanyone.net, mx25.net se.mx4.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net.
ovanaker.se Egen domän mx1.ovanaker.se.
oxelosund.se mailanyone.net, mx25.net se.mx1.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net.
pajala.se outlook.com pajala-se.mail.protection.outlook.com.
partille.se outlook.com partille-se.mail.protection.outlook.com.
perstorp.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net perstorp-se.mx2.staysecuregroup.net., perstorp-se.mx1.staysecuregroup.com.
pitea.se outlook.com pitea-se.mail.protection.outlook.com.
ragunda.se outlook.com ragunda-se.mail.protection.outlook.com.
robertsfors.se umea.se mailgw.net.umea.se., mailgw2.net.umea.se.
ronneby.se Egen domän smtp.ronneby.se.
rattvik.se outlook.com rattvik-se.mail.protection.outlook.com.
sala.se Egen domän sala.se.se1.protection.inumbo.net., sala.se.se1.protection.inumbo.com.
salem.se GOOGLEMAIL.COM, GOOGLE.COM ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM., ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM., ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM., ASPMX.L.GOOGLE.COM., ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.
sandviken.se Egen domän mail4.sandviken.se., mail5.sandviken.se.
sigtuna.se mailanyone.net, mx25.net sigtuna-se.mx2.mx25.net., sigtuna-se.mx4.mx25.net., sigtuna-se.mx1.mailanyone.net., sigtuna-se.mx3.mailanyone.net.
simrishamn.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net simrishamn-se.mx1.staysecuregroup.com., simrishamn-se.mx2.staysecuregroup.net.
sjobo.se unikom.se mailgw.unikom.se.
skara.se mailanyone.net, mx25.net se.mx3.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net.
skelleftea.se outlook.com skelleftea-se.mail.protection.outlook.com.
skinnskatteberg.se outlook.com skinnskatteberg-se.mail.protection.outlook.com.
skurup.se Egen domän mx.skurup.se.
skovde.se outlook.com skovde-se.mail.protection.outlook.com.
smedjebacken.se outlook.com smedjebacken-se.mail.protection.outlook.com.
solleftea.se outlook.com solleftea-se.mail.protection.outlook.com.
sollentuna.se Egen domän mx10.sollentuna.se.
solna.se outlook.com solna-se.mail.protection.outlook.com.
sorsele.se mailanyone.net, mx25.net se.mx2.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net.
sotenas.se outlook.com sotenas-se.mail.protection.outlook.com.
staffanstorp.se outlook.com staffanstorp-se.mail.protection.outlook.com.
stenungsund.se outlook.com stenungsund-se.mail.protection.outlook.com.
stockholm.se Egen domän uxantispam002.stockholm.se., uxantispam001.stockholm.se.
storfors.se electric.net mx12.electric.net., mx6.electric.net.
storuman.se outlook.com storuman-se.mail.protection.outlook.com.
strangnas.se mailanyone.net, mx25.net se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net.
stromstad.se Egen domän vsp.stromstad.se.
stromsund.se mailanyone.net, mx25.net se.mx1.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net.
sundbyberg.se outlook.com sundbyberg-se.mail.protection.outlook.com.
sundsvall.se Egen domän mx-2.sundsvall.se.
sunne.se outlook.com sunne-se.mail.protection.outlook.com.
surahammar.se outlook.com surahammar-se.mail.protection.outlook.com.
svalov.se messagelabs.com cluster4.eu.messagelabs.com., cluster4a.eu.messagelabs.com.
svedala.se electric.net, outlook.com, mailanyone.net, mx-wecloud.net mx12.electric.net., svedala-se.mx1-se.mailanyone.net., svedala-se.mail.protection.outlook.com., svedala-se.se3.mx-wecloud.net., svedala-se.se1.mx-wecloud.net., svedala-se.mx3-se.mailanyone.net., svedala-se.mx2-se.mailanyone.net., svedala-se.se4.mx-wecloud.net., mx11.electric.net., svedala-se.se2.mx-wecloud.net.
svenljunga.se samkom.se mx03.samkom.se., mx04.samkom.se.
saffle.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net saffle-se.mx2.staysecuregroup.net., saffle-se.mx1.staysecuregroup.com.
sater.se outlook.com sater-se.mail.protection.outlook.com.
savsjo.se outlook.com savsjo-se.mail.protection.outlook.com.
soderhamn.se outlook.com soderhamn-se.mail.protection.outlook.com.
soderkoping.se Egen domän mx01.soderkoping.se., mx02.soderkoping.se.
sodertalje.se Egen domän sod-mgw01.sodertalje.se., sod-mgw02.sodertalje.se.
solvesborg.se sbkf.se mx.sbkf.se.
tanum.se mx-wecloud.net tanum-se.se2.mx-wecloud.net., tanum-se.se4.mx-wecloud.net., tanum-se.se1.mx-wecloud.net., tanum-se.se3.mx-wecloud.net.
tibro.se outlook.com tibro-se.mail.protection.outlook.com.
tidaholm.se mailanyone.net, mx25.net se.mx4.mx25.net., se.mx2.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx3.mailanyone.net.
tierp.se hornetsecurity.com mx02.hornetsecurity.com., mx03.hornetsecurity.com., mx04.hornetsecurity.com., mx01.hornetsecurity.com.
timra.se advania.cloud mx02.advania.cloud., mx01.advania.cloud.
tingsryd.se outlook.com tingsryd-se.mail.protection.outlook.com.
tjorn.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net tjorn-se.mx2.staysecuregroup.net., tjorn-se.mx1.staysecuregroup.com.
tomelilla.se outlook.com tomelilla-se.mail.protection.outlook.com.
torsby.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net torsby-se.mx2.staysecuregroup.net., torsby-se.mx1.staysecuregroup.com.
torsas.se mailanyone.net, mx25.net se.mx2.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net.
tranemo.se samkom.se mx04.samkom.se., mx03.samkom.se.
tranas.se Egen domän, outlook.com smtp.tranas.se., tranas-se.mail.protection.outlook.com.
trelleborg.se Egen domän mx01.trelleborg.se., mx02.trelleborg.se.
trollhattan.se gotanet.se mx1.vsp.thn.gotanet.se., mx2.vsp.thn.gotanet.se.
trosa.se mailanyone.net, mx25.net se.mx4.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net.
tyreso.se Egen domän mail.tyreso.se.
taby.se outlook.com taby-se.mail.protection.outlook.com.
toreboda.se mailanyone.net mariestad-se.mx3-se.mailanyone.net., mariestad-se.mx2-se.mailanyone.net., mariestad-se.mx1-se.mailanyone.net.
uddevalla.se outlook.com uddevalla-se.mail.protection.outlook.com.
ulricehamn.se samkom.se mx03.samkom.se., mx04.samkom.se.
umea.se outlook.com umea-se.mail.protection.outlook.com.
upplands-bro.se outlook.com upplandsbro-se02b.mail.protection.outlook.com.
upplandsvasby.se mailanyone.net, mx25.net se.mx2.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net.
uppsala.se outlook.com uppsala-se.mail.protection.outlook.com.
uppvidinge.se outlook.com uppvidinge-se.mail.protection.outlook.com.
vadstena.se mailanyone.net, mx25.net vadstena-se.mx3.mailanyone.net., vadstena-se.mx4.mx25.net., vadstena-se.mx1.mailanyone.net., vadstena-se.mx2.mx25.net.
vaggeryd.se heimdalsecurity.com eu-esec-01.heimdalsecurity.com., eu-esec-02.heimdalsecurity.com.
valdemarsvik.se Egen domän halon01.valdemarsvik.se., halon02.valdemarsvik.se.
vallentuna.se outlook.com, mailanyone.net vallentuna-se.mx1-se.mailanyone.net., vallentuna-se.mail.protection.outlook.com., vallentuna-se.mx3-se.mailanyone.net., vallentuna-se.mx2-se.mailanyone.net.
vansbro.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net vansbro-se.mx1.staysecuregroup.com., vansbro-se.mx2.staysecuregroup.net.
vara.se mailanyone.net, mx25.net se.mx1.mailanyone.net., se.mx3.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net., se.mx4.mx25.net.
varberg.se outlook.com varberg-se.mail.protection.outlook.com.
vaxholm.se Egen domän mailgw01.vaxholm.se.
vellinge.se Egen domän, outlook.com smtp.vellinge.se., vellinge-se.mail.protection.outlook.com.
vetlanda.se outlook.com vetlanda-se.mail.protection.outlook.com.
vilhelmina.se outlook.com vilhelmina-se.mail.protection.outlook.com.
vimmerby.se googlemail.com, google.com alt1.aspmx.l.google.com., aspmx2.googlemail.com., alt2.aspmx.l.google.com., aspmx.l.google.com., aspmx3.googlemail.com.
vindeln.se umea.se mailgw2.net.umea.se., mailgw.net.umea.se.
vingaker.se outlook.com vingaker-se.mail.protection.outlook.com.
vargarda.se outlook.com vargarda-se.mail.protection.outlook.com.
vanersborg.se outlook.com vanersborg-se.mail.protection.outlook.com.
vannas.se outlook.com vannas-se.mail.protection.outlook.com.
varmdo.se outlook.com varmdo-se.mail.protection.outlook.com.
varnamo.se mailanyone.net, mx25.net se.mx4.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx2.mx25.net.
vastervik.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net vastervik-se.mx2.staysecuregroup.net., vastervik-se.mx1.staysecuregroup.com.
vasteras.se mailanyone.net, mx25.net se.mx2.mx25.net., se.mx3.mailanyone.net., se.mx4.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net.
vaxjo.se outlook.com vaxjo-se.mail.protection.outlook.com.
ydre.se googlemail.com, google.com aspmx.l.google.com., aspmx2.googlemail.com., alt2.aspmx.l.google.com., alt1.aspmx.l.google.com., aspmx3.googlemail.com.
ystad.se outlook.com ystad-se.mail.protection.outlook.com.
amal.se outlook.com amal-se.mail.protection.outlook.com.
ange.se outlook.com ange-se.mail.protection.outlook.com.
are.se outlook.com are-se.mail.protection.outlook.com.
arjang.se hornetsecurity.com mx03.hornetsecurity.com., mx01.hornetsecurity.com., mx02.hornetsecurity.com., mx04.hornetsecurity.com.
asele.se umea.se mailgw2.net.umea.se., mailgw.net.umea.se.
astorp.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net astorp-se.mx1.staysecuregroup.com., astorp-se.mx2.staysecuregroup.net.
atvidaberg.se googlemail.com, google.com aspmx2.googlemail.com., alt1.aspmx.l.google.com., alt2.aspmx.l.google.com., aspmx.l.google.com., aspmx3.googlemail.com.
almhult.se outlook.com almhult-se.mail.protection.outlook.com.
alvdalen.se outlook.com alvdalen-se.mail.protection.outlook.com.
alvkarleby.se hornetsecurity.com mx02.hornetsecurity.com., mx04.hornetsecurity.com., mx01.hornetsecurity.com., mx03.hornetsecurity.com.
alvsbyn.se mailanyone.net, mx25.net se.mx4.mx25.net., se.mx2.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net., se.mx3.mailanyone.net.
engelholm.se mailanyone.net engelholm-se.mx2-se.mailanyone.net., engelholm-se.mx1-se.mailanyone.net., engelholm-se.mx3-se.mailanyone.net.
ockero.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net ockero-se.mx2.staysecuregroup.net., ockero-se.mx1.staysecuregroup.com.
odeshog.se googlemail.com, google.com aspmx3.googlemail.com., alt2.aspmx.l.google.com., aspmx2.googlemail.com., aspmx.l.google.com., alt1.aspmx.l.google.com.
orebro.se outlook.com orebro-se.mail.protection.outlook.com.
orkelljunga.se mailanyone.net orkelljunga-se.mx2-se.mailanyone.net., orkelljunga-se.mx1-se.mailanyone.net.
ornskoldsvik.se Egen domän, outlook.com ornskoldsvik-se.mail.protection.outlook.com., mailgw.ornskoldsvik.se.
ostersund.se mailanyone.net, mx25.net se.mx2.mx25.net., se.mx1.mailanyone.net.
osteraker.se staysecuregroup.com, staysecuregroup.net osteraker-se.mx2.staysecuregroup.net., osteraker-se.mx1.staysecuregroup.com.
osthammar.se mailanyone.net, mx25.net osthammar-se.mx3.mailanyone.net., osthammar-se.mx4.mx25.net., osthammar-se.mx1.mailanyone.net., osthammar-se.mx2.mx25.net.
ostragoinge.se unikom.se mailgw.unikom.se.
overkalix.se Egen domän, outlook.com mail1.overkalix.se., overkalix-se.mail.protection.outlook.com., mail2.overkalix.se.
overtornea.se mailanyone.net overtornea-se.mx1-se.mailanyone.net., overtornea-se.mx2-se.mailanyone.net., overtornea-se.mx3-se.mailanyone.net.

Läs mer om mejlsystem, personlig integritet och dataskydd

Till toppen