Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Gov 2.0 - digital allemansrätt, del 2

Cirka 150 deltagare i detta spår efter lunch och massor med metadiskussioner i chatten.

Digital allemansrätt - The importance of openness for procurement data

Med Karolis Granickas, på Open Contracting Partnership.

Att göra upphandlingar offentliga. 15 % av den globala BNP:n och är den största risken för korruption. Cirka 30% av offentliga upphandling slösas bort genom korruption.

Bättre disclosure reducerar risken med korruptionsriskerna. Det är 10% dyrare i genomsnitt när det bara är en leverantör som svarar på en förfrågan.

Bild 1: OCDS (Open Contracting Data Standard) - en standard.

Bild 1: OCDS (Open Contracting Data Standard) - en standard.

I cirka 40 länder använder standarden OCDS (Open Contracting Data Standard) idag.

Deras lärdomar:

 • Enormt värde i standardiserad, strukturerad och öppna data inom upphandling/inköp.
 • Tänk på hur information kommer att användas, av vem, för vad, inte enbart för att erbjuda transparens!
 • Arbeta tillsammans med de avdelningarna som jobbar med leveransen av service.
 • Lättrörligt upptag/adoption, iterera och förbättra.
 • Kontinuerligt engagemang mellan olika intressenter.
 • Politiskt stöd behöver man säkert underhålla löpande.
 • Mångfald och oavbrutenhet i teamet.
 • Myndigheter måste använda sina egna data, annars riskerar datakvaliteten att bli sämre, om inte annat över tid.

Digital allemansrätt - Öppenhet i upphandlingskedjan - en självklarhet i ett demokratiskt samhälle

Bild 2: Alina Ostling på Open Knowledge Foundation Sverige.

Bild 2: Alina Ostling på Open Knowledge Foundation Sverige.

Med Alina Ostling, ordförande i Open Knowledge Foundation Sverige.

Öppen upphandling, vilket borde vara en självklarhet idag. Bland annat för att uppnå politisk integritet. Sverige rankas ofta som att ha väldigt låg korruption, samtidigt som det finns en rapportering i media som visar på något annat. Exempelvis som bygget av Nya Karolinska, där det betalats ut en miljard till externa konsulter där det varit tveksamheter. Nya Karolinska har kallats för ett demokratiskt haveri i media.

Sverige rankar dock sämst i Norden och de baltiska länderna i andra studier. De har dragit igång ett projekt, Open UP!, finansierat av Vinnova och DIGG. De bygger på en plattform som man kan ansluta sig till redan idag. (fanns på openup.open-knowledge.se/blog/new-project-sv/)

Sverige är enda landet i Europa utan en offentligt ägd annons-databas. Vilket minskar chansen till insyn.

Nyttor med öppenhet i upphandlingskedjan:

 • Medborgare transparens och öppenhet
 • Företag att få en mer rättvis konkurrens. Särskilt bra för små och medelstora som har sämre möjligheter att köpa in denna data idag.

Bild 3: Vad de vill uppnå med projektet framöver.

Bild 3: Vad de vill uppnå med projektet framöver.

Att publicera öppna data är bara det första steget. Nyttan uppstår först när det kommer till användning.

Digital allemansrätt - Öppen data för ett öppet samhälle

Bild 4: Kim Lantto, utvecklingsledare på Göteborg Stad.

Bild 4: Kim Lantto, utvecklingsledare på Göteborg Stad.

Med Kim Lantto, utvecklingsledare på Göteborg Stad.

Det finns 49 kommuner inom Västra Götalandsregionen. Man kan cykla mellan alla dessa, men det går inte att bygga en app om cykelvägar eftersom inte alla publicerat denna data öppet. Dessutom behöver ju informationen vara kompatibel.

En annan är att varje kommun har en lista över vilka lekplatser som finns, men bara vissa har publicerat den, ännu färre som öppna data via ett API.

Man behöver samverka för att ta fram dessa dataset och gemensamt kan bedriva service. Sen krävs det att dessa data kommer till användning för att nytta ska uppstå.

Göteborg Stad släpper leverantörsreskontra som öppna data. Detta skapar en bra transparens.

Varför samarbeta om öppna data (Göteborg Västra Götalandsregionen):

 1. Att bara släppa data i Göteborg leder inte till att en Lerumsbo kan nyttja vår cykelapp, då den bara använder data från Göteborg.
 2. Vi behöver publicera samma typer av standardiserade datamängder i hela Sverige för att ge god service.
 3. Gemensamma utbildning. Gemensamt material. Gemensamt arbetssätt.
 4. Vi måste börja replikera mera!
 5. Tillsammans kunna ge likvärdig service, data och information helt öppet.

Mer om öppna data i Västra Götaland:

Mer på Webperf från Internetdagarna