Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Användbarhet enligt Nils-Erik Gustafsson på inUse

Nils-Erik jobbar numera på inUse, men sist jag lyssnade på honom var han på Skatteverket och förklarade hur de jobbade med sitt intranät. Framträdande var hans syn på vilken sida om kaffeautomaten man bör ha muggarna för att det optimala flödet skulle ske naturligt - så det blev användbart.

Nils-Erik Gustafsson på inUseNils-Erik jobbar numera på inUse, men sist jag lyssnade på honom var han på Skatteverket och förklarade hur de jobbade med sitt intranät. Framträdande var hans syn på vilken sida om kaffeautomaten man bör ha muggarna för att det optimala flödet skulle ske naturligt - så det blev användbart.

Just nu är Nils-Erik aktuell som författare av ett kapitel till intranätboken Intranät som skapar värde, därav denna intervju.

Vem är du och vad jobbar du med?

- Efter att ha läst datateknisk linje på LiTH har jag fått betalt för att arbeta med användbarhet sedan 1982, bl.a på CERN, Ericsson, IBM och Skatteverket. Jag har arbetat som konsult i drygt åtta år, och är sedan i september 2014 senior UX-strateg på inUse Experience AB. Några veckor om året undervisar jag också på Designhögskolan i Umeå och brukar också gästföreläsa på några andra universitet eller högskolor. "Man lär så länge man har elever!"

Varför är det du jobbar med viktigt?

- Nyttan och nöjet (eller frustrationen…) uppstår i användningen. Världen är tyvärr full av system och produkter som bara gör sina användare frustrerade. Inte för att konstruktörer och systembyggare ville göra ett dåligt jobb, men för att det är svårt att göra något lätt, men lätt att göra något svårt.

Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?

- Förstå organisationens och användarnas behov, förstå användningssituationerna och förstå vad som är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Varför kan ett bra intranät skapa så mycket värde?

- Ett bra intranät hjälper alla medarbetare att hitta och dela information, men kan också bidra till att skapa en samsyn och ett riktigt bra arbetsklimat!

Hur ser det ut generellt i Sverige, är vi bra på digital arbetsmiljö?

- Sverige har en bra tradition när det gäller fysisk arbetsmiljö. De allra flesta har bra ventilation, ljud- och belysningsmiljö och ergonomiska möbler. Men det är sämre med användbara IT-system.

Har du exempel på nyttiga användningsfall där det du gör gjort stor skillnad?

- Jag lyckades på 90-talet få SJ att både avrunda sina biljettpriser och slå ihop färd- och platsbiljett till en gemensam biljett. Det underlättade både för biljettexpeditörer och resenärer!

Något särskilt på webben just nu som du tycker är spännande?

- Att allt fler webbplatser blir responsiva!

Var kan folk hitta mer information om dig och det du gör?

- Jag finns på LinkedIn: se.linkedin.com/in/nilserikgustafsson

- Och det vi gör på inUse hittar man på inuse.se

Intranätboken som Nils-Erik skrivit ett kapitel till släpps idag och kan köpas hos Intranätverk för 99 kronor. Kapitel som ingår i första upplagan är:

  1. “Hur mår Sveriges intranät?”, Pierre Du Rietz
  2. “Intranätets roll i den digitala transformeringen”, Oscar Berg
  3. “Service är intranätets strategi”, Fredrik Wackå
  4. “Intranät som gör skillnad”, Ingrid Domingues
  5. “Intressenthantering i intranätprojekt – en central framgångsfaktor”, Sara Redin
  6. ”Engagera intranätets användare!”, Nils-Erik Gustafsson
  7. “Kom igång med intranätanalys”, Marcus Österberg
  8. “Organiseringsprinciper för intranät”, Fredric Landqvist
  9. “Ett bra intranätsök (hur är det möjligt?)”, Kristian Norling