Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Langelands kommun

Webbplats: www.langelandkommune.dk
Kategori: Danmarks kommuner
Tillgänglighet: 4.42 av 5
Hastighet: 3.66 av 5
Webbstandard: 3.97 av 5
Integritet & säkerhet: 3.20 av 5
Totalbetyg: 3.56 av 5

Är något konstigt med dessa värden? Kommentera gärna i vår Slack.


Hoppa till senast genomförda tester för Langelands kommun:

Test­resultat

Tillgänglighet enligt Axe

Tillgänglighetstest genom Google Lighthouse om webbplatsen är utformad på ett tillgängligt sätt för funktionsvarierade användare. Mäter med en mobil­användares preferenser.


Betyg: 4.75 av 5

- Webbplatsen kan bli mer tillgänglig, men är ganska ok.

Tillgänglighet

- Några eller alla obligatoriska underordnade element med `[role]` saknas för element med ARIA-rollen `[role]`. ( 1.00 betyg )
- Attributen av typen `[aria-*]` stämmer med elementets roll ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]` finns inte i dokumentet `< body>` ( 5.00 betyg )
- Alla element med `[role]`-attribut har alla obligatoriska attribut av typen `[aria-*]` ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` har giltiga värden ( 5.00 betyg )
- Alla attribut av typen `[aria-*]` är giltiga och rättstavade ( 5.00 betyg )
- Alla knappar har namn som hjälpmedlen kan använda ( 5.00 betyg )
- Alla bildelement har `[alt]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `[user-scalable="no"]` används inte i elementet `< meta name="viewport">` och attributet `[maximum-scale]` är inte mindre än 5. ( 5.00 betyg )
- Alla `[aria-hidden="true"]`-element har inte fokuserbara underordnade element ( 5.00 betyg )
- Alla `[role]`-värden är giltiga ( 5.00 betyg )
- Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är tillräckligt stor ( 5.00 betyg )
- Alla `< dl>`-element består enbart av `< dt>`- och `< dd>`-grupper i rätt ordning, `< script>`-,`< template>`- eller `< div>`-element. ( 5.00 betyg )
- Alla poster i definitionslistor har bäddats in i `< dl>`-element ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Alla `[id]`-attribut för aktiva, fokuserbara element är unika ( 5.00 betyg )
- Alla `< frame>`- eller `< iframe>`-element har en titel ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementet har ett `[lang]`-attribut ( 5.00 betyg )
- `< html>`-elementets `[lang]`-attribut har ett giltigt värde ( 5.00 betyg )
- Element med synliga textetiketter har matchande maskinläsbara etiketter. ( 5.00 betyg )
- Alla formulärelement har etiketter ( 5.00 betyg )
- Alla länkar har igenkännliga namn ( 5.00 betyg )
- Det går att särskilja länkar utan att förlita sig på färg. ( 5.00 betyg )
- Alla listor innehåller enbart `< li>`-element eller stödelement för skript (`< script>` och `< template>`). ( 5.00 betyg )
- Alla listposter (`< li>`) har ett överordnat `< ul>`-, `< ol>`, eller `< menu>`-element ( 5.00 betyg )
- Det finns inga element med ett `[tabindex]`-värde som är större än 0 ( 5.00 betyg )
- Alla `[lang]`-attribut har ett giltigt värde ( 5.00 betyg )
- Rubrikelementen visas i följd i fallande ordning ( 5.00 betyg )
- Värden som tilldelats till `role=""` är giltiga ARIA-roller. ( 5.00 betyg )
- Bildelement har inte `[alt]`-attribut som är överflödig text. ( 5.00 betyg )

Energieffektivitet

Hur mycket koldioxid produceras genom en sidvisning och hur mycket energi går åt jämfört med andra webbplatser på Webperf?


Betyg: 4.05 av 5

- Webbsidan genererar ganska lite koldioxid.
- Koldioxid per sidvisning: 0.59 gram
- Webbsidan är grönare än 81 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2024-03-31).
- Webbsidan är grönare än 80 % av testade webbplatser på webperf.se (Referens uppdaterad: 2022-12-16).
- Nätverksstorlek: 954 kb
( 4.05 betyg )

E-post

Beta-version av e-postkollen. Utvärderar inställningar som SPF, DNS, MX och mycket mer.
Obs! Detta test ingår inte i totalbetyget, däremot i delbetyget Integritet & säkerhet.


Betyg: 3.45 av 5

Webbstandard

- MX DNS IPv4-post hittades ( 5.00 betyg )
- MX DNS IPv6-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post använder 'quarantine' för policy ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post använder PCT ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post verkar vara korrekt formaterad ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post har inga varningar ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- MX DNS IPv4-post är överflödig ( 5.00 betyg )
- MX DNS-servrar i GDPR-säkert land: IE, NL ( 5.00 betyg )
- MTA-STS DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- MTA-STS TXT hittades inte ( 1.00 betyg )
- SPF DNS-post hittades inte ( 1.00 betyg )
- DMARC DNS-post hittades ( 5.00 betyg )
- DMARC DNS-post använder 'quarantine' för policy ( 4.00 betyg )
- DMARC DNS-post använder PCT ( 5.00 betyg )

HTTP statuskod 404

Följer webbplatsen praxis för felsidan 404?


Betyg: 4.20 av 5

- Korrekt statuskod? Fick 404 och 404 är korrekt. ( 5.00 betyg )
- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )
- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 1.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 5.00 betyg )

Webbstandard

- Korrekt statuskod? Fick 404 och 404 är korrekt. ( 5.00 betyg )
- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )

Tillgänglighet

- Hittades en sidtitel på sidan? ( 5.00 betyg )
- Hittades en huvudrubrik (h1) på sidan? ( 5.00 betyg )
- Saknas text som beskriver att ett fel uppstått (på svenska, eller engelska för engelskspråkig webbplats)? ( 1.00 betyg )
- Är information är under 150 tecken, vilket tyder på att användaren inte får tillräckligt med information för att vägledas vidare? ( 5.00 betyg )

Sökmotoroptimering (SEO) enligt Google Lighthouse

Är webbplatsen bra på sökmotoroptimering/SEO? Alltså att nå ut via sökmotorer, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 4.35 av 5

- Webbsidan kan ändå förbättras inom SEO.
- Länkarna är inte genomsökningsbara ( 1.00 betyg )
- Tryckmålen har inte lämplig storlek: 55 % av tryckmålen har lämplig storlek ( 2.45 betyg )
- Har en `< meta name="viewport">`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett `< title>`-element ( 5.00 betyg )
- Alla bildelement har `[alt]`-attribut ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har en metabeskrivning ( 5.00 betyg )
- Sidan har en giltig HTTP-statuskod ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har läsliga teckenstorlekar ( 5.00 betyg )
- Länkar har beskrivande text ( 5.00 betyg )
- Sidan är inte blockerad från indexering ( 5.00 betyg )
- Dokumentet har ett giltigt `hreflang`-värde ( 5.00 betyg )
- Dokumentet undviker plugin-program ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Tillgänglighet enligt Pa11y

Tillgänglighetstest av webbplatsen för att kolla upp följsamhet till tillgänglighets­riktlinjerna WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Pa11y testar upp till och med nivå AAA av WCAG, vilket är högre än kravet i DOS-lagen.


Betyg: 4.40 av 5

- Webbplatsen kan bli mer tillgänglig, men är ganska ok.

Tillgänglighet

- Antal grupperade fel: 2 ( 4.60 betyg )
- Antal fel: 8 ( 4.20 betyg )

##### Problem:
- Anchor element found with no link content and no name and/or ID attribute.
- A button element does not have a name available to an accessibility API. Valid names are: title undefined, element content, aria-label undefined, aria-labelledby undefined.

Följs praxis enligt Google Lighthouse

Kollar om webbplatsen följer god praxis för webbutveckling, enligt Google Lighthouse kriterier.


Betyg: 1.80 av 5

- Webbplatsen är ganska dålig på att följa god praxis.
- Använder inte HTTPS ( 1.00 betyg )
- Utfasade API:er används ( 1.00 betyg )
- Visar bilder med felaktigt bildformat ( 1.00 betyg )
- Bilder visas med låg upplösning ( 1.00 betyg )
- Registrerar en lyssnare för `unload` ( 1.00 betyg )
- Felen loggades i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 1.00 betyg )
- Det saknas källkartor för stor JavaScript från första part ( 1.00 betyg )
- Tillåter att användare klistrar in i inmatningsfält ( 5.00 betyg )
- Inga webbläsarfel loggades i konsolen ( 5.00 betyg )
- Sidan har HTML som doctype ( 5.00 betyg )
- Definierar teckenuppsättning korrekt ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära åtkomst till geografisk plats vid sidinläsning ( 5.00 betyg )
- Undviker att begära aviseringsbehörighet vid sidinläsning ( 5.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- Använder inte HTTPS ( 1.00 betyg )
- Felen loggades i `Issues`-panelen i Chromes verktyg för programmerare ( 1.00 betyg )
- Tillåter att användare klistrar in i inmatningsfält ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Webbprestanda enligt Google Lighthouse

Ett hastighetstest från Google.


Betyg: 3.05 av 5

- Genomsnittlig hastighet.

Webbstandard

- Aktivera textkomprimering ( 5.00 betyg )
- Använd HTTP/2 ( 5.00 betyg )

Hastighet

- Total Blocking Time ( 5.00 betyg )
- Largest Contentful Paint: 6,9 s ( 1.00 betyg )
- Cumulative Layout Shift ( 5.00 betyg )
- First Contentful Paint: 4,5 s ( 1.00 betyg )
- Speed Index: 7,3 s ( 1.40 betyg )
- Se till att all text förblir synlig medan webbteckensnitten läses in ( 1.00 betyg )
- Minska påverkan från tredjepartskod ( 1.00 betyg )
- Alla bildelement har inte `width` och `height` ( 1.00 betyg )
- Skicka statiska tillgångar med en effektiv cachelagringspolicy: 56 resurser hittades ( 1.00 betyg )
- Undvik ett onödigt stort DOM-träd: 2 926 element ( 1.00 betyg )
- Undvik `document.write()` ( 1.00 betyg )
- Sidan förhindrade återställning av vilocacheminnet ( 1.00 betyg )
- Första meningsfulla skärmuppritningen: 5,4 s ( 1.20 betyg )
- Time to Interactive: 8,2 s ( 2.00 betyg )
- Ta bort resurser som blockerar renderingen: Möjlig tidsbesparing: 1 160 ms ( 2.20 betyg )
- Undvik upprepade omdirigeringar: Möjlig tidsbesparing: 700 ms ( 2.90 betyg )
- Föranslut till obligatoriska källor: Möjlig tidsbesparing: 320 ms ( 3.85 betyg )
- Skjut upp inläsningen av bilder som inte visas på skärmen: Möjlig databesparing 107 Kibit ( 4.00 betyg )
- Högsta potentiella fördröjning till första inmatningen: 150 ms ( 4.20 betyg )
- Reducera JavaScript som inte används: Möjlig databesparing 62 Kibit ( 4.25 betyg )
- Minifiera JavaScript: Möjlig databesparing 26 Kibit ( 4.30 betyg )
- Minska körningstiden för JavaScript: 1,4 s ( 4.35 betyg )
- Minska arbetsbelastningen på modertråden: 2,1 s ( 4.45 betyg )
- Har en `< meta name="viewport">`-tagg med `width` eller `initial-scale` ( 5.00 betyg )
- Serverns första svarstid var kort ( 5.00 betyg )
- Bildinläsningen var inte uppskjuten vid största uppritningen av innehåll ( 5.00 betyg )
- Läs in bilden i förväg för största uppritningen av innehåll ( 5.00 betyg )
- Undviker enorm nätverksbelastning ( 5.00 betyg )
- Minifiera CSS ( 5.00 betyg )
- Reducera CSS som inte används ( 5.00 betyg )
- Skicka bilder i modernare bildformat ( 5.00 betyg )
- Koda bilder effektivt ( 5.00 betyg )
- Aktivera textkomprimering ( 5.00 betyg )
- Använd bilder med rätt storlek ( 5.00 betyg )
- Använd videoformat för animationer ( 5.00 betyg )
- Ta bort dubblettmoduler i JavaScript-paket ( 5.00 betyg )
- Undvik att skicka äldre JavaScript till moderna webbläsare ( 5.00 betyg )
- Använd HTTP/2 ( 5.00 betyg )
- Passiva lyssnare används för att förbättra scrollningsprestanda ( 5.00 betyg )

Kolla Lighthouse hos web.dev

Kvalitet på frontend

Har webbplatsen bra frontendkod och frontend-prestanda enligt Yellow Lab Tools?


Betyg: 2.85 av 5

- Webbplatsen har rätt mycket fulkod eller har dålig frontend-kod.
( 2.85 betyg )
- Network ( 4.70 betyg )
- Images ( 4.35 betyg )
- Sidans DOM-komplexitet ( 2.75 betyg )
- Sidans Javascript-komplexitet ( 3.25 betyg )
- Sidans användning av dålig Javascript ( 2.05 betyg )
- Sidans användning av jQuery ( 1.00 betyg )
- Sidans CSS-komplexitet ( 1.40 betyg )
- Sidans användning av dålig CSS ( 1.00 betyg )
- Sidans användning av webbtypsnitt ( 2.40 betyg )
- Server­konfiguration ( 4.65 betyg )

Webbstandard

- Överlappande ID:n ( 5.00 betyg )
- CSS-syntax är fel ( 5.00 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 3.95 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 5.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 4.00 betyg )

Integritet & säkerhet

- TLS-protokoll ( 4.00 betyg )

Hastighet

- Användning av iframe ( 5.00 betyg )
- Exekveringstid för Javascript ( 4.40 betyg )
- DOM-åtkomst ( 1.00 betyg )
- Händelser knutna till scroll ( 5.00 betyg )
- document.write-anrop ( 5.00 betyg )
- Synkrona Ajax-anrop ( 1.00 betyg )
- Antal regler ( 1.00 betyg )
- Total vikt ( 5.00 betyg )
- Gzip/Brotli-komprimering ( 3.95 betyg )
- Filminifiering ( 2.75 betyg )
- Antal anrop ( 5.00 betyg )
- Olika domäner ( 5.00 betyg )
- Hittade inte resursen (404) ( 5.00 betyg )
- Stängning av anslutningar ( 5.00 betyg )
- Identiskt innehåll ( 5.00 betyg )
- Below the fold images ( 3.20 betyg )
- Webfonts number ( 1.25 betyg )
- Overweighted webfonts ( 3.40 betyg )
- WOFF 2 ( 3.65 betyg )
- HTTP-protokoll ( 5.00 betyg )
- TLS-protokoll ( 4.00 betyg )
- Caching disabled ( 5.00 betyg )
- Caching not specified ( 3.65 betyg )
- Caching too short ( 5.00 betyg )

Integritetstest med Webbkoll

Dataskydds tjänst Webbkoll kollar hur mycket som gjorts för att skydda besökarnas integritet. Betyg och bedömning är Webperfs.


Betyg: 2.44 av 5

- Dålig integritet.

Integritet & säkerhet

- HTTPS som standard är bra! ( 5.00 betyg )
- Strict Transport Security är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Content Security Policy är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Rapportering CSP Certificate Transparency Network Error Logging är bra! ( 5.00 betyg )
- Referrer Policy är dåligt. ( 1.00 betyg )
- Subresource Integrity SRI är dåligt. ( 1.00 betyg )
- HTTP-headers är ok, men har 1 fel och 0 varning(ar). ( 4.50 betyg )
- Kakor är ok, men har 13 fel och 0 varning(ar). ( 1.00 betyg )

Standardfiler

Letar efter standardfiler som robots.txt, security.txt, sitemaps och RSS-prenumerationer


Betyg: 2.25 av 5

- RSS-prenumeration saknas i HTML-kodens metadata. ( 4.50 betyg )

Webbstandard

- robots.txt antingen saknas, får inte lov att hämtas eller har inte förväntat innehåll. ( 1.00 betyg )
- Sitemap anges inte i robots.txt ( 1.00 betyg )
- security.txt saknar kontakt­information. ( 2.50 betyg )

Integritet & säkerhet

- security.txt saknar kontakt­information. ( 2.50 betyg )

Validerar CSS

Kontrollerar CSS-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 4.93 av 5

- CSS är bra.

Webbstandard

- `style=""` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `style=""` in: #1: Webbsida , antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: Webbsida , antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< link rel="stylesheet">` in: #1: Webbsida , antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #5: bleau-styles.mi, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #5: bleau-styles.mi, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #8: cludo-search.mi, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #8: cludo-search.mi, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #9: weightedSearch., antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #9: weightedSearch., antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #11: footerWcag.min., antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #11: footerWcag.min., antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #13: config.css, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #13: config.css, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #14: config.override, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #14: config.override, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #42: font-awesome.cs, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #42: font-awesome.cs, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #43: bootstrap.min.c, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #43: bootstrap.min.c, antal fel: 1 ( 4.90 betyg )
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #44: ItemPublisher.c, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #44: ItemPublisher.c, antal fel: 1 ( 4.90 betyg )
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #45: print.min.css, antal grupperade fel: 1 ( 4.80 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #45: print.min.css, antal fel: 1 ( 4.90 betyg )
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- `content-type=".*css.*"` in: #63: style.css, antal grupperade fel: 3 ( 4.40 betyg )
- `content-type=".*css.*"` in: #63: style.css, antal fel: 4 ( 4.60 betyg )
- CSS: X: X is not valid, only values greater than X allowed. (totalt 2 st)
- CSS: X: Too many values or values are not recognized. (totalt 1 st)
- CSS: X: X is not a X value. (totalt 1 st)
- `< style>`, antal grupperade fel: 0 ( 5.00 betyg )
- `< style>`, antal fel: 0 ( 5.00 betyg )

Validerar HTML

Kontrollerar HTML-koden mot W3C för att se om den har rätt syntax och följer webbstandard.


Betyg: 2.80 av 5

- Den testade sidan har 26 st fel i sin HTML-kod. Det är inte så bra.

Webbstandard

- #1: Webbsida - Antal (grupperade fel): 9 ( 3.20 betyg )
- #1: Webbsida - Antal fel: 26 ( 2.40 betyg )
- Self-closing syntax (X) used on a non-void HTML element. Ignoring the slash and treating as a start tag. (totalt 5 st)
- End tag X seen, but there were open elements. (totalt 5 st)
- Unclosed element X. (totalt 5 st)
- Bad value X for attribute X on element X: Illegal character in query: space is not allowed. (totalt 4 st)
- Duplicate attribute X. (totalt 2 st)
- The X attribute must point to an element in the same document. (totalt 2 st)
- Bad value X for attribute X on element X: Illegal character in path segment: space is not allowed. (totalt 1 st)
- Bad value X for attribute X on element X. (totalt 1 st)
- The X attribute must not be used on an X element which has a X attribute whose value is X. (totalt 1 st)

Mjukvara

Alpha-versionen av vårt mjukvaratest. Kontrollerar om det finns utdaterade versioner av mjukvara eller ramverk. Det vill säga potentiella säkerhetsrisker.


Betyg: 4.19 av 5

- Webbserver: iis, microsoft-httpapi, nginx
- Operativsystem: windows-server
- Teknik: asp.net, c, es6, js, typescript
- Licenser: apache-2.0, bsd-3-clause, mit
- Metadata: apple-touch-icon, viewport
- JS-ramverk/bibliotek: applicationinsights-js, authors.txt, bootstrap.js, contributors.txt, core-js, jquery, js-cookie, license.txt, patents.txt, redom, umd, util
- Språk: da
- Bildformat: jpeg, png, svg

Spårning och integritet

Kontrollerar om webbplatsen har tredjeparter och molntjänster utanför EU:s jurisdiktion, och om fingerprint-teknik används eller annat som äventyrar användarens integritet?


Betyg: 3.73 av 5

Integritet & säkerhet

##### Kakor ( 2.75 betyg )
- Tredjeparts­kakor: 2 ( 4.00 betyg )
- Giltiga över 1 år: 4 ( 1.00 betyg )
- Inget krav på säker överföring: 3 ( 1.00 betyg )
- Använder ej analyskakor utan samtycke ( 5.00 betyg )
##### Dataskyddsförordningen och Schrems II-domen ( 1.00 betyg )
Antal olika länder: 5
Sidan skickades från Sverige: Nej
Länder utan adekvat nivå av dataskydd: 1
US, 7 förfrågningar:
- #7: jquery-3.6.0.mi
- #9: cludo-search.mi
- #11: all.css
- #13: css2
- #42: search-script.m
- Fler än 5 förfrågningar hittade, döljer resten
##### Spårning ( 4.94 betyg )
- #2: - Spårning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #5: bleauborger.js - Spårning hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #17: ai.2.min.js - Spårning hittad ( 1.00 betyg )
Besökaranalys används:
- #2: - Har referens till Application Insights
- #5: bleauborger.js - Har referens till Application Insights
- #17: ai.2.min.js - Har referens till Application Insights
##### Identifierings­tekniker ( 5.00 betyg )
##### Annonsörer ( 4.94 betyg )
- #9: cludo-search.mi - Annonsörs­förfrågan hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #17: ai.2.min.js - Annonsörs­förfrågan hittad, tillåtet att ha 2 st ( 5.00 betyg )
- #42: search-script.m - Annonsörs­förfrågan hittad ( 1.00 betyg )

Webbprestanda enligt Sitespeed.io

Kontroll av hur snabb webbplatsen är, genom opensource-verktyget Sitespeed.io.


Betyg: 3.55 av 5

Hastighet

- desktop TTFB (Time to First Byte): 823.00ms, ±29.00ms ( 1.00 betyg )
- desktop DOMContentLoaded: 1666.67ms, ±33.33ms ( 2.67 betyg )
- desktop FCP (First Contentful Paint): 1653.33ms, ±36.67ms ( 5.00 betyg )
- desktop LCP (Largest Contentful Paint): 1763.33ms, ±56.67ms ( 1.00 betyg )
- desktop Load: 1826.67ms, ±73.33ms ( 2.35 betyg )
- desktop TBT (Total Blocking Time): 0.75ms, ±0.25ms ( 5.00 betyg )
- desktop CLS (Cumulative Layout Shift): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- desktop FirstVisualChange: 949.00ms, ±16.00ms ( 4.10 betyg )
- desktop SpeedIndex: 2025.00ms, ±5.00ms ( 1.95 betyg )
- desktop VisualComplete85: 3625.00ms, ±5.00ms ( -1.25 betyg )
- desktop firstPaint: 1653.33ms, ±36.67ms
- desktop LastVisualChange: 4135.00ms, ±5.00ms
- mobile TTFB (Time to First Byte): 751.00ms, ±18.00ms ( 5.00 betyg )
- mobile DOMContentLoaded: 1570.00ms, ±30.00ms ( 4.86 betyg )
- mobile FCP (First Contentful Paint): 1556.67ms, ±23.33ms ( 5.00 betyg )
- mobile LCP (Largest Contentful Paint): 1683.33ms, ±16.67ms ( 3.00 betyg )
- mobile Load: 1760.00ms, ±30.00ms ( 4.48 betyg )
- mobile FirstVisualChange: 1185.00ms, ±15.00ms ( 5.00 betyg )
- mobile SpeedIndex: 2235.00ms, ±5.00ms ( 3.53 betyg )
- mobile VisualComplete85: 3790.00ms, ±50.00ms ( 0.42 betyg )
- mobile CLS (Cumulative Layout Shift): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- mobile TBT (Total Blocking Time): 0.00ms, ±0.00ms ( 5.00 betyg )
- mobile firstPaint: 1556.67ms, ±23.33ms
- mobile LastVisualChange: 4470.00ms, ±30.00ms