Kategori: Svenska regioner och landsting

Webbplats Betyg
Landstinget Blekinge Inget snittbetyg ännu
Landstinget Dalarna Inget snittbetyg ännu
Landstinget i Kalmar län Inget snittbetyg ännu
Landstinget i Värmland Inget snittbetyg ännu
Landstinget Sörmland Inget snittbetyg ännu
Region Gotland Inget snittbetyg ännu
Region Gävleborg Inget snittbetyg ännu
Region Halland Inget snittbetyg ännu
Region Jämtland Härjedalen Inget snittbetyg ännu
Region Jönköpings Län Inget snittbetyg ännu
Region Kronoberg Inget snittbetyg ännu
Region Norrbotten Inget snittbetyg ännu
Region Skåne Inget snittbetyg ännu
Region Uppsala Inget snittbetyg ännu
Region Västernorrland Inget snittbetyg ännu
Region Västmanland Inget snittbetyg ännu
Region Örebro län Inget snittbetyg ännu
Region Östergötland Inget snittbetyg ännu
Stockholms läns landsting (SLL) Inget snittbetyg ännu
Västerbottens läns landsting Inget snittbetyg ännu
Västra Götalandsregionen Inget snittbetyg ännu