Topplista: Övrig offentlig sektors bästa och sämsta webbplatser – Webperf

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Nu visas webbplatserna efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Bolagsverket 4.4 av 5
2. Riksbanken 4.4 av 5
3. Marknadsdomstolen 4.0 av 5
4. Regeringsrätten 3.9 av 5
5. Kammarkollegiet 3.9 av 5
6. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.9 av 5
7. Polisen 3.9 av 5
8. Havs och Vattenmyndigheten (HaV) 3.8 av 5
9. Svenska ILO-kommittén 3.7 av 5
10. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 3.7 av 5
11. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 3.7 av 5
12. Medlingsinstitutet 3.7 av 5
13. Andra AP-fonden 3.7 av 5
14. Statens haverikommission (SHK) 3.6 av 5
15. Konkurrensverket 3.6 av 5
16. Vetenskapsrådet 3.6 av 5
17. Bokföringsnämnden (BFN) 3.6 av 5
18. Finansinspektionen (FI) 3.6 av 5
19. Folkhälsomyndigheten 3.6 av 5
20. Justitieombudsmannen (JO) 3.6 av 5
21. Statens försvarshistoriska museer (SFHM) 3.5 av 5
22. Hyresnämnden 3.5 av 5
23. Kungliga Musikhögskolan 3.5 av 5
24. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 3.5 av 5
25. Nämnden mot diskriminering 3.5 av 5
26. Första AP-fonden (AP1) 3.5 av 5
27. Harpsundsnämnden 3.4 av 5
28. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) 3.4 av 5
29. Metalliska material 3.4 av 5
30. Re:Source 3.4 av 5
31. Statens servicecenter 3.4 av 5
32. Länsstyrelserna 3.4 av 5
33. Konsumentverket 3.4 av 5
34. Örebro universitet 3.4 av 5
35. Barnombudsmannen 3.4 av 5
36. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 3.4 av 5
37. Arbetsmiljöverket (AV) 3.4 av 5
38. Nämnden för hemslöjdsfrågor 3.4 av 5
39. Ekobrottsmyndigheten 3.4 av 5
40. Exportkreditnämnden (EKN) 3.4 av 5
41. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 3.3 av 5
42. Statens Geotekniska Institut 3.3 av 5
43. Världskulturmuseerna 3.3 av 5
44. Universitetskanslersämbetet 3.3 av 5
45. Lagrådet 3.3 av 5
46. Strålsäkerhetsmyndigheten 3.3 av 5
47. Linnéuniversitetet 3.3 av 5
48. Överklagandenämnden för högskolan 3.3 av 5
49. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.3 av 5
50. Mittuniversitetet 3.3 av 5
51. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.3 av 5
52. Försvarsexportmyndigheten (FXM) 3.3 av 5
53. Försvarshögskolan (FHS) 3.3 av 5
54. Göta hovrätt 3.2 av 5
55. Boverket 3.2 av 5
56. Statens ansvarsnämnd 3.2 av 5
57. Energimyndigheten 3.2 av 5
58. Statens fastighetsverk 3.2 av 5
59. LIGHTer 3.2 av 5
60. Skolverket 3.2 av 5
61. Institutet för språk och folkminnen 3.2 av 5
62. Statskontoret 3.2 av 5
63. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.2 av 5
64. Svenska ESF-rådet 3.2 av 5
65. Tredje AP-fonden (AP3) 3.2 av 5
66. Umeå universitet 3.2 av 5
67. Högsta förvaltningsdomstolen 3.2 av 5
68. Upphandlingsmyndigheten 3.2 av 5
69. Solna tingsrätt 3.1 av 5
70. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) 3.1 av 5
71. Helsingborgs tingsrätt 3.1 av 5
72. Internet of Things Sverige 3.1 av 5
73. Hovrätten för Nedre Norrland 3.1 av 5
74. Hovrätten Övre Norrland 3.1 av 5
75. Hudiksvalls tingsrätt 3.1 av 5
76. Statens maritima museer 3.1 av 5
77. Smart Built Environment 3.1 av 5
78. Högskolan Dalarna 3.1 av 5
79. Kungliga biblioteket (KB) 3.1 av 5
80. Svea hovrätt 3.1 av 5
81. Jönköpings tingsrätt 3.1 av 5
82. Kalmar tingsrätt 3.1 av 5
83. Sveriges författarfond 3.1 av 5
84. Kammarrätten i Göteborg 3.1 av 5
85. Kammarrätten i Jönköping 3.1 av 5
86. Kammarrätten i Stockholm 3.1 av 5
87. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 3.1 av 5
88. Karolinska Institutet 3.1 av 5
89. Södertälje tingsrätt 3.1 av 5
90. Södertörns tingsrätt 3.1 av 5
91. Konjunkturinstitutet 3.1 av 5
92. Uddevalla tingsrätt 3.1 av 5
93. Valmyndigheten 3.1 av 5
94. Varbergs tingsrätt 3.1 av 5
95. Vänersborgs tingsrätt 3.1 av 5
96. Värmlands tingsrätt 3.1 av 5
97. Västmanlands tingsrätt 3.1 av 5
98. Växjö tingsrätt 3.1 av 5
99. Statens Historiska Museer 3.1 av 5
100. Åklagarmyndigheten 3.1 av 5
101. Ångermanlands tingsrätt 3.1 av 5
102. Luleå Tekniska Universitet (LTU) 3.1 av 5
103. Lunds tingsrätt 3.1 av 5
104. Lycksele tingsrätt 3.1 av 5
105. Örebro tingsrätt 3.1 av 5
106. Sveriges ambassader och konsulat 3.1 av 5
107. Skolforskningsinstitutet 3.1 av 5
108. Mora tingsrätt 3.1 av 5
109. Arbetsdomstolen (AD) 3.1 av 5
110. Nacka tingsrätt 3.1 av 5
111. Nyköpings tingsrätt 3.1 av 5
112. Falu tingsrätt 3.1 av 5
113. Riksarkivet 3.1 av 5
114. Rättshjälpsmyndigheten 3.1 av 5
115. Förvaltningsrätten i Umeå 3.1 av 5
116. Förvaltningsrätten Växjö 3.1 av 5
117. Skaraborgs tingsrätt 3.1 av 5
118. Gotlands tingsrätt 3.1 av 5
119. Skellefteå tingsrätt 3.1 av 5
120. Halmstads tingsrätt 3.0 av 5
121. Statens institutionsstyrelse (SiS) 3.0 av 5
122. Hovrätten för Västra Sverige 3.0 av 5
123. Hässleholms tingsrätt 3.0 av 5
124. Högskolan i Gävle 3.0 av 5
125. Högskolan Väst 3.0 av 5
126. Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) 3.0 av 5
127. Svenska kraftnät 3.0 av 5
128. Kammarrätten i Sundsvall 3.0 av 5
129. Linköpings tingsrätt 3.0 av 5
130. Östersunds tingsrätt 3.0 av 5
131. Malmö Universitet 3.0 av 5
132. Malmö tingsrätt 3.0 av 5
133. Högskolans avskiljandenämnd 3.0 av 5
134. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.0 av 5
135. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3.0 av 5
136. Mälardalens Högskola 3.0 av 5
137. Attunda tingsrätt 3.0 av 5
138. Norrtälje tingsrätt 3.0 av 5
139. Brottsoffermyndigheten 3.0 av 5
140. Myndigheten för stöd till trossamfund 3.0 av 5
141. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 3.0 av 5
142. Sveriges domstolar 3.0 av 5
143. Eskilstuna tingsrätt 3.0 av 5
144. Försvarsunderrättelsedomstolen 3.0 av 5
145. Förvaltningsrätten i Linköping 3.0 av 5
146. Gävle tingsrätt 3.0 av 5
147. Göteborgs tingsrätt 2.9 av 5
148. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.9 av 5
149. Drive Sweden 2.9 av 5
150. Historiska Museet 2.9 av 5
151. Viable cities 2.9 av 5
152. Högsta domstolen (HD) 2.9 av 5
153. Justitiekanslern 2.9 av 5
154. Kemikamlieinspektionen 2.9 av 5
155. Kriminalvården 2.9 av 5
156. Umeå tingsrätt 2.9 av 5
157. Universitets- och högskolerådet 2.9 av 5
158. Kärnavfallsfonden 2.9 av 5
159. Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.9 av 5
160. Lunds Universitet 2.9 av 5
161. Alingsås tingsrätt 2.9 av 5
162. Arbetsgivarverket 2.9 av 5
163. Naturhistoriska riksmuseet 2.9 av 5
164. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 2.9 av 5
165. Nordiska Afrikainstitutet 2.9 av 5
166. Blekinge tingsrätt 2.9 av 5
167. Borås tingsrätt 2.9 av 5
168. Ekonomistyrningsverket (ESV) 2.9 av 5
169. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) 2.9 av 5
170. Försvarets materielverk (FMV) 2.9 av 5
171. Försvarsmakten 2.9 av 5
172. Riksrevisionen 2.9 av 5
173. Gentekniknämnden 2.9 av 5
174. Musikverket 2.8 av 5
175. Högskolan i Skövde 2.8 av 5
176. Högskolan Kristianstad 2.8 av 5
177. Stockholms tingsrätt 2.8 av 5
178. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 2.8 av 5
179. Sundsvalls tingsrätt 2.8 av 5
180. Institutet för rymdfysik (IRF) 2.8 av 5
181. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2.8 av 5
182. Kristianstads tingsrätt 2.8 av 5
183. Kronofogden 2.8 av 5
184. Uppsala universitet 2.8 av 5
185. Linköpings Universitet 2.8 av 5
186. Lotteriinspektionen 2.8 av 5
187. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2.8 av 5
188. Myndigheten för press, radio och tv 2.8 av 5
189. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 2.8 av 5
190. Myndigheten för yrkeshögskolan 2.8 av 5
191. Datainspektionen (DI) 2.8 av 5
192. Ehälsomyndigheten 2.8 av 5
193. Eksjö tingsrätt 2.8 av 5
194. Forskarskattenämnden 2.8 av 5
195. Rättsmedicinalverket 2.8 av 5
196. Skatterättsnämnden 2.8 av 5
197. BioInnovation 2.7 av 5
198. Kulturrådet 2.7 av 5
199. Stockholms konstnärliga högskola 2.7 av 5
200. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 2.7 av 5
201. Migrationsverket 2.7 av 5
202. Konstnärsnämnden 2.7 av 5
203. Pensionsmyndigheten 2.7 av 5
204. Kustbevakningen 2.7 av 5
205. Swedac 2.7 av 5
206. Moderna museet 2.7 av 5
207. Norrköpings tingsrätt 2.7 av 5
208. Finanspolitiska rådet 2.7 av 5
209. Forskningsrådet Formas 2.7 av 5
210. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.7 av 5
211. Fortifikationsverket 2.7 av 5
212. Försäkringskassan (FK) 2.7 av 5
213. Rymdstyrelsen 2.7 av 5
214. Sjunde AP-fonden (AP7) 2.7 av 5
215. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.7 av 5
216. Sjöfartsverket 2.7 av 5
217. Skogsstyrelsen 2.7 av 5
218. Göteborgs Universitet (GU) 2.6 av 5
219. Statens medieråd 2.6 av 5
220. Statens personadressregister (SPAR) 2.6 av 5
221. Lantmäteriet 2.6 av 5
222. Karlstads Universitet 2.6 av 5
223. Kommerskollegium 2.6 av 5
224. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2.6 av 5
225. Post- och telestyrelsen (PTS) 2.6 av 5
226. Riksdagen 2.6 av 5
227. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 2.6 av 5
228. Livsmedelsverket 2.6 av 5
229. Trafikverket 2.6 av 5
230. Nationalmuseum 2.6 av 5
231. Regeringen 2.6 av 5
232. Överklagandenämnden 2.6 av 5
233. Jordbruksverket 2.5 av 5
234. Statens konstråd 2.5 av 5
235. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 2.5 av 5
236. Högskolan i Borås 2.5 av 5
237. Svenska Institutet (SI) 2.5 av 5
238. Naturvårdsverket 2.5 av 5
239. Sida 2.5 av 5
240. Luftfartsverket (LFV) 2.5 av 5
241. Rekryteringsmyndigheten 2.5 av 5
242. Elegnämnden 2.5 av 5
243. Polarforskningssekretariatet 2.5 av 5
244. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.5 av 5
245. Forum för levande historia 2.5 av 5
246. Riksgälden 2.5 av 5
247. Sametinget 2.5 av 5
248. SIO Grafen 2.4 av 5
249. Hovrätten för Skåne och Blekinge 2.4 av 5
250. Medtech4Health 2.4 av 5
251. SWElife 2.4 av 5
252. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 2.4 av 5
253. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 2.4 av 5
254. Konstfack 2.4 av 5
255. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 2.4 av 5
256. Södertörns högskola 2.4 av 5
257. Tillväxtverket 2.4 av 5
258. Trafikanalys 2.4 av 5
259. Kungliga Konsthögskolan 2.4 av 5
260. Sveriges centrum för arkitektur och design 2.4 av 5
261. Patent- och registreringsverket (PRV) 2.4 av 5
262. Elsäkerhetsverket 2.4 av 5
263. Revisorsnämnden 2.4 av 5
264. Sameskolstyrelsen 2.4 av 5
265. Produktion2030 2.3 av 5
266. Smartare elektroniksystem 2.3 av 5
267. Högskolan i Halmstad 2.3 av 5
268. Stockholms universitet (SU) 2.3 av 5
269. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2.3 av 5
270. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.3 av 5
271. Läkemedelsverket 2.3 av 5
272. Jämställdhetsmyndigheten 2.3 av 5
273. Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 2.3 av 5
274. Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) 2.2 av 5
275. Arvsfonden 2.2 av 5
276. Etikprövningsnämnderna (EPN) 2.2 av 5
277. Energimarknadsinspektionen 2.2 av 5
278. Processindustriell IT och automation (PiiA) 2.1 av 5
279. Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2.1 av 5
280. Riksantikvarieämbetet 2.1 av 5
281. Vinnova - Verket för innovationssystem 2.1 av 5
282. Myndigheten för Kulturanalys 2.1 av 5
283. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.1 av 5
284. InnovAir 2.0 av 5
285. InfraSweden 2.0 av 5
286. Pliktverket 2.0 av 5
287. Transportstyrelsen 2.0 av 5
288. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 1.9 av 5
289. Skatteverket 1.9 av 5
290. Socialstyrelsen 1.9 av 5
291. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 1.9 av 5
292. SIP STRIM 1.8 av 5
293. Skolinspektionen 1.8 av 5
294. Säkerhetspolisen (SÄPO) 1.8 av 5
295. Tullverket 1.8 av 5
296. Folke Bernadotteakademin (FBA) 1.8 av 5
297. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 1.7 av 5