Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Karin Ahlin jobbar för digital öppenhet

Karin och jag stöter ihop mest hela tiden när jag flyr kontoret. Mest är det vår gemensamma passion för webben och dess möjligheter som förenar oss. Mer specifikt är det informationsarkitektur och öppna data vi brukar prata om när vi möts.

Karin Ahlin, doktorand på MittuniversitetetKarins bidrag i detta är att vara pedagog och öppna ögonen på de som ännu inte skådat ljuset, men hon är också bra på att trösta eldsjälar som undertecknad när det går trögt med att befria datakällor.

Hej Karin! Så, vem är du och vad jobbar du med?

- Delvis arbetande på Akrodata med öppna data-utbildningar och innovationstävlingar.

Varför är öppna data viktigt?

- Öppna data är intressant ur ett innovativt, kunskaps, informations och demokratisk synvinkel. Denna data behöver göras mer tillgänglig till allmänhet eller andra företag för att uppfylla det intressant med dem.

Vad kan man inte fuska med?

- Man får inte fuska med datakvalitén på öppna data - det innebär att ha ordning på datainnehållet, formatet som det publiceras i ska vara genomtänkt och även det interna ägarskapet av informationen. Finns inte det sistnämnda blir det problem att offentliggöra datan och även att hålla uppe kvalitén.

Är vi i Sverige bra på öppna data?

- Ja och nej. Vi är duktiga jämfört med en hel del andra länder - mest på grund av att vi har ett öppet samhälle. Nej, om vi jämför med de länder som satsar på öppna data; t ex USA och UK. Min åsikt är att vi ska göra detta centralt - idag förväntas det för mycket av gräsrötter som inte ges möjlighet att tjäna pengar på sin kunskap.

För vilka gör öppna data stor skillnad?

- Det finns de företag som har kommit fram via de innovationstävlingar som jag har varit med och ordnat - t ex ComicHealth från Vitalis-hacket. Akrodata har även gjort skillnad genom att sprida kunskap om öppna data i bland annat västsverige.

Något särskilt på webben just nu som du tycker är spännande?

- Just nu är det spännande att Lantmäteriet har släppt lös delar av sin geodata. Det har tagit lång tid att göra det i Sverige, alldeles för lång tid. Jag tycker även att det arbete som görs i UK via Open Data Institute är spännande att följa.

Var kan folk hitta mer information om dig och det du gör?

www.akrodata.se eller @karinahlin på Twitter.

I övrigt finns det väl bara ens sak att säga så här när våren börjar märkas av; “Släpp datan loss, den är vår” :)

Till toppen